DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Annemarie M. Schaacke

Biografie  |   Boeken  |   Videos

Annemarie M. Schaacke

Geboren in Amsterdam (1951)

Keuzes die nu gemaakt worden, bepalen de toekomst van jezelf, je dierbaren, je onderneming, de samenleving en het leven op planeet aarde. Het begint bij jezelf.

Voor 20% worden keuzes bewust gemaakt, echter voor 80% vanuit het onderbewuste.

Hoe bewust ben je van de keuzes die je maakt, die verstrekkende gevolgen hebben?

Vele posities heeft een mens in het leven als kind, jongere, leerling, leraar, student, volwassene, moeder, vader, tante, oom, oma, opa, buren, burger, politicus, bestuurder, ondernemer, directielid, medewerker, europeaan, wereldburger. Als je verliefd bent, ziet de wereld er anders voor je uit. Welke bril heb je op? Waar droom je van? Hou je van jezelf?

Welke relaties zijn van belang voor je? Krijgen die de aandacht die ze verdienen? Het aantal echtscheidingen stijgt nog steeds, een derde van de huwelijken wordt ontbonden. Een duurzame, liefdevolle relatie met jezelf en anderen, als ondernemer, zijn van levensbelang. Loslaten van hetgeen niet meer bijdraagt tot je levensopdracht, eveneens.

Welke levensopdracht ligt er in je ziel verankerd? Tijdens de levensfase van opgroeien tot volwassenheid komt dit voor het eerst aan de orde. Rond het 12e jaar en in de puberteit, de meest belangrijke en intensieve ontwikkelingsperiode in een mensenleven. Het gezin en de familie waarin je geboren bent, kunnen een uitdaging voor je zijn, ego, ziel, karma.

Hoe je omgaat met jezelf, de anderen, en wat er plaatsvindt in je leven schept levenskunst. Als je depressies ontwikkelt, gaat er iets mis met jezelf, fundamenteel. Burn-out duidt op het uitputten van jezelf. Aan jezelf voorbijgaan, levert ziekte op in je leven. Een ziekteproces kan lang zijn en intensief, maar als je herstelt, wordt het leven anders.

Leiderschap, het leiden van processen en het helen van mensen is mijn essentie.

Een geheeld mens telt voor twee. Uniciteit en diversiteit maakt de wereld mooier. Gelijkwaardig met elkaar omgaan, schept vrede in jezelf en de wereld. Geen mens is aan elkaar gelijk, maar de verbinding tussen elkaar is van belang, met respect voor elkaar.

Het enige waarover jij gaat, ben jezelf. Met mogelijke gevolgen voor anderen.

Je zelf ontwikkeling en bewustworden van wie je bent en waarvoor je op aarde bent, vormt de basis van een gelukkig, evenwichtig leven. Als je jezelf geweld aan doet, breekt je dat op. Blijf trouw aan jezelf, en ontwikkel je: exploreer je talenten! Vergeef jezelf. En anderen.

De tijd waarin wij leven wordt gekenmerkt door het teneinde lopen van een tijdperk. De vrije markt economie bleek bedrog te zijn, in de markt gezet door de Chicago boys e.a. In 2008 met een big boom geëindigd in de financiële crisis van deze tijd. Hebzucht en eigen belang leveren grote schade op. Maatschappelijk belang dient zich nu aan als leidraad.

De circulaire economie wordt gekenmerkt door hergebruik van grondstoffen, delen van kennis en inzichten, met elkaar in bedrijven, co-creëeren, cradle to cradle, de nieuwe economie, duurzame energie, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tegenwerking is echter groot van de nog gevestigde orde, die posities heeft te verliezen en macht.

Het is de weg van het hoofd naar het hart, waarbij de ziel het ego overstijgt. Een zeer boeiende periode, waarin de keuzes van nu, de toekomst van de mensheid gaan bepalen. Visie ontwikkeling is mijn expertise, dat ik aanbied aan ondernemers, overheid en bedrijfsleven. Deze transitie zal zeker tot 2024 gaan duren, dus laat u inspireren

Annemarie M. Schaacke
Annemarie M. Schaacke

Categorieën


Inzetbaarheid

Workshops

‘Visie Ontwikkeling aan de hand van het Enneagram’

‘Kinderen en Jongeren van deze Tijd’

Lezingen

‘Eenouder gezinnen - in systemisch perspectief’

Trainingen

‘Op weg naar het nieuwe ondernemen’

‘Ontwikkelingsfasen van de mens’

‘Emotionele en mentale ontwikkelingen’

Cursussen

‘Familie opstelling’


Talen

Nederlands en engels