DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Bas de Kruyff

Biografie  |   Boeken  |   Videos

“echt leiderschap vraagt naast een open door policy ook om een open heart policy”

Mijn fascinatie inzake leiderschap

Al sinds mijn eerste ervaringen als leider ben ik gefascineerd geraakt door de manier waarop mensen verschillen, waarom de één bijvoorbeeld kan glimlachen om iets waar een ander juist boos of verdrietig om wordt. In de verschillende rollen als projectmanager en interim manager ontmoette ik de meest uiteenlopende onderdanen en bovenbazen. En als ik eindelijk ontdekt had hoe ik effectief die mensen kon aansturen of motiveren, dan bleek dat bij een ander weer anders te werken. Soms werd ik er weliswaar gek van, altijd maakte het me nieuwsgierig hoe dat zat.

Zo werd voor mij als leider een belangrijke “key performance indicator” gevonden in de glimlach van de mensen in mijn organisatie. Als zij blij werden in hun vak, werd de organisatie blij, werd de klant blij. Zo simpel werkte het en dat is dus waar ik me op ging focussen. Maar hoe moest ik dat dan doen? Welke tools, welke technieken kon ik daarbij inzetten? Al snel merkte ik dat de gangbare managementtheorieën en -trainingen me daarin niet of nauwelijks hielpen. Als ik eindelijk iets bruikbaars geleerd had, dan kostte het me veel moeite het toe te passen en vaak speelden er grotere krachten die mijn goedbedoelde aanpak overschaduwden.

De essentie van de problemen aanpakken

Pas toen ik als adviseur en interim manager kennismaakte met systemisch werken en denken, begon ik te begrijpen waarom in veel organisaties de glimlach is verdwenen, de energie niet meer stroomt en dus de resultaten achterblijven ondanks al het harde werken. Als een organisatie in problemen is, gaat men vaak nog strakker sturen op targets, nog meer meten-is-weten, procedures en SLA’s afspreken, maar het heeft vaak onvoldoende of zelfs averechts effect. Steeds zakelijker, steeds minder bezieling. Steeds meer hoofd en steeds minder hart. En juist die disbalans dient hersteld te worden.

Volgens het systemisch werken beschouwen we een organisatie als een systeem waarin het wel en wee van elk onderdeel van invloed is op het gehele systeem. De belangrijke systeemwetten daarbij zijn dat iedereen recht heeft op een plek, dat de ordening in de organisatie klopt en dat er een balans is tussen geven en nemen. De essentiële taak voor de leider is dus om daar over te waken.

Voorbij de vaardigheden

Het gedachtengoed van systemisch werk heeft me laten inzien dat je als leider vaak nog zó over de juiste kwaliteiten en skills kunt beschikken, maar wanneer je op een diepere laag nog verstrikt zit in oude patronen komen die vaardigheden niet uit de verf. De ervaring leert namelijk dat je de dynamieken vanuit je persoonlijke herkomst vaak meeneemt naar het hier en nu in je organisatie. Pas wanneer je die oude verstrikkingen los kunt laten, komt er een vrijheid van waaruit je volledig je rol als leider kunt invullen.

Mijn werk als begeleider

In 2013 verscheen mijn boek Systemisch Leiderschap. Daarin belicht ik het leiderschap vanuit systemisch perspectief. De subtitel “Over de wortels van hoge bomen” verklapt al direct dat ik daarin naar de essentie terugga. In de trainingen en workshops die ik daarover samen met mijn collega’s heb ontwikkeld, laten we leiders ervaren op welke manier zij hun plek innemen in hun organisatie. Via werkvormen als opstellingen gaan we inzien welke dynamieken een rol spelen en hoe dat komt. Om vervolgens te leren wat er nodig is om je rol van leider moeiteloos en energiek in te nemen, hoe je kunt inspireren, motiveren op een manier die past bij jou als mens.


 

Bas de Kruyff
Bas de Kruyff

Categorieën


Inzetbaarheid

-          Alle dagen van de week, ook ’s avonds. Altijd in overleg.

-          Lezingen, workshops, trainingen, management development, supervisie


Talen

Nederlands en Engels