DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Bowine Wijffels

Biografie  |   Boeken  |   Videos

Ondernemen in een voortdurend veranderende samenleving. Dat lijkt de uitdaging voor de toekomst. Hoe doen we dat? Hoe blijf je als bedrijf succesvol? Ecosystemen kennen deze uitdaging en mij fascineert het hoe er wordt gezorgd voor een dynamisch evenwicht door te investeren in diversiteit en stabiel relaties. Als procesadviseur vertaal ik deze principes naar een professionele werkomgeving.

Het boek ‘An ecology of mind’ van Gregory Bateson is een eyopener. Bateson kijkt naar de onderlinge relatie en de interactie tussen dingen en deze ‘ecologische’ manier van dat kijken geeft nieuwe inzichten. Deze meer systemische blik past meer dan ooit bij onze complexe en snel veranderende samenleving.

Met Nature Wise heb ik een aanpak ontwikkeld waarbij de natuur een inspiratiebron is voor organisaties. Mijn insteek is verwant aan biomimicry. Het overnemen van succesvolle strategieën uit de natuur en deze toepassen op onze fysieke wereld. Ik pas de principes uit de natuur toe op processen in organisaties, op bedrijfsecosystemen en het werken in netwerken. Het gaat dan vooral om voorbeelden van effectief samenwerken, leiderschap en co-creatie. Samen met onderzoekers van Alterra (WUR) ontwikkelde ik een ‘biomimicry’ methode ontwikkeld voor duurzaam ondernemen.

Op een andere manier naar de organisatie en naar je professionele omgeving kijken om van daaruit weer opnieuw de professionele relatie met klanten, partners en collega’s aangaan. Dat is de winst van een ander perspectief.

Biografie

Bowine Wijffels is sinds 15 jaar als zelfstandig adviseur als proces- en programmamanager in organisatie die zich bezig houden met natuur en duurzame ontwikkeling. Ze werkt vooral voor gemeente, provincie, rijksoverheid, maatschappelijke organisaties en in toenemende mate bedrijven. Ze was betrokken bij diverse overheidprogramma’s (Leren voor Duurzame Ontwikkeling, NME en DuurzaamDoor).

Bowine haar specialiteiten zijn; procesbegeleiding, procesmanagement, advisering, (team) trainingen duurzame ontwikkeling (internationaal), facilitering meetings- en community's. Bowine heeft vooral oog voor het proces. Ze begeleidt organisaties bij implementatie van nieuwe aanpakken. Dan kan een nieuwe energiestrategie bij een waterschap zijn of natuurbeleving in een grote kinderopvangorganisatie.

Sinds enige jaren richt ze zich specifiek op de natuur als inspiratiebron voor dergelijke processen (Biomimicry voor duurzaam organiseren). Hierover geeft ze ook workshops, lezingen en training. Samen met collega’s schreef ze het boekje ‘Tien Perspectieven uit de Natuur’ dat inmiddels ook in het Engels is vertaald.

Bowine Wijffels is opgeleid als docent Biologie (lerarenopleiding Utrecht) en gaf een aantal jaren les. Via natuur- en milieueducatie kwam zij terecht bij procesbegeleiding en duurzame ontwikkeling.