DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Claudia Jansen

Biografie  |   Boeken  |   Videos

Claudia heeft haar hele leven al gezocht naar zingeving en heling voor zichzelf en de wereld om haar heen. Wat voor haar heel natuurlijk was bleek voor velen niet zo natuurlijk te zijn. Ze zocht een manier om hier meer bewustzijn op te krijgen. Want soms zijn dingen zo vanzelfsprekend dat je zelf niet ziet hoe bijzonder iets is. Ze volgde de lessen van het Leven zelf en volgde vele leringen en scholingen in diverse helingvormen, bewustzijnsontwikkelingen en de meer wetenschappelijke leringen.

Ze maakt de koppeling tussen bewustzijn en de nieuwe wetenschappen en vertaalt dat in een nieuwe visie op de mens en diens rol in het groter geheel.

De nieuwe wetenschappen hebben veel mooie nieuwe inzichten gegeven in onze werkelijkheid waarin wij leven. Claudia heeft al deze inzichten vertaald naar het onderwijs en de gezondheidszorg (het gaat om de gezonde menselijke ontwikkeling). Denk dan aan kwantumfysica, nieuwe celbiologie, geometrie, bewustzijns onderzoeken, energetisch werk, systeem werk, verbonden veld theorie, epi-genetica, cymatica, water onderzoek, bio mimicry, hersenonderzoek, de diverse leer theorieën en meer. Dit combineert ze met haar eigen ervaringen in bewustzijnsgroei en kennis omtrent heling. Het gaat er niet alleen om dat deze inzichten deel worden van de inhoud van ons onderwijs maar vooral dat ze deel uitmaken van de hele structuur en organisatie van ons onderwijs, inclusief de leerprocessen en methodes. Ons huidige leersysteem en lesstof is in de basis letterlijk ziekmakend, Slecht voor onze stofwisseling en cel werking. We mogen gezond onderwijs gaan ontwikkelen. Met kennis van de natuurlijke ordening en natuurlijke scheppingskrachten.

Claudia heeft een nieuwe kijk op bewustzijn en informatieverwerking, op leren en ontwikkelingsprocessen vanuit het holistisch principe wat aansluit bij de nieuwste inzichten vanuit celbiologie en andere nieuwe wetenschappen. Het is een totaalconcept geworden dat ze niet alleen als kennis bij zich draagt maar helemaal doorleefd heeft. Na haar bijna dood ervaring kreeg ze nog dieper inzicht in de verbinding tussen lichaam en ziel. Ze werkt nu vanuit Ziel en Geest met het wezenlijke in de mens. Ze richt zich nu op de essentie, het wezenlijke in de mens en het Leven. Ze gaat uit van de potentie en heelheid. Vandaaruit zijn inzichten ontstaan over de aansturing en werking van ons eigen zelfhelend vermogen. En de natuurlijke ontwikkeling en uitdrukking van wie we zijn. Ze koppelt haar spiritualiteit aan het alledaagse en onderbouwt dat met de nieuwste wetenschap. Het gaat om de koppeling tussen gevoel en denken wat zich uit in handelen. Steeds verder groeiend in bewustzijn. Het is een individueel en collectief bewustwordingsproces en daar neemt ze mensen in mee. Wat betekenen deze inzichten voor jou en wat is je volgende stap. Zowel op individueel als team niveau.

Daarbij gaan ze uit van het principe dat we niet leven en opleiden voor de maatschappij voor later maar dat we co-creators zijn en dus zelf kunnen kiezen hoe wij willen dat ons leven en de maatschappij er uit ziet en dus deze bewust en actief mede vorm mogen geven. Hoe wil je dat de maatschappij er uit ziet en wat is jouw bijdrage? Wie ben jij en wat kom je hier doen? Wat kom je leren, ervaren en bijdragen?

Onderwijs kan dan een plek worden waar we die vragen ondersteunen en helpen te verwezenlijken in ieder mens. Zelf verwezenlijking. Dat is niet alleen goed voor de individu die tot bloei komt, maar dat draagt bij aan onze hele maatschappij. Dan is onderwijs weer betrokken, gezond makend, actief, uitdagend en blijvend vernieuwend. Bewust en bezield Leven en onderwijs waar de mens centraal staat.

Dan gaat het niet over passend maar over inclusief onderwijs.

Bezield en bewust onderwijs/ leven:

Gaat uit van ieders waarde en waarheid en is dus oordeel loos

Gaat uit van mogelijkheden en talenten en dus passie en bezieling

Gaat uit van bijdragen en samenwerken en dus verbinding met jezelf, de ander, de omgeving en het groter geheel.

De uitdaging is: hoe doe je dat praktisch? Hoe leef je zo met elkaar? Ook daar heeft Claudia ideeën over en ervaringen in opgedaan die ze graag deelt. Er is geen één goede manier. Dit gaat om bewustwording van de natuurlijke ordening en de scheppingskrachten zoals die werkzaam zijn in ons leven. Het is het begin van een reis. Want elke plek en in iedere situatie is iets eigens en vraagt om een eigen manier en een eigen vorm. Dat eigene te vinden is de uitdaging.

Claudia Jansen
Claudia Jansen

Categorieën


Inzetbaarheid

Lezingen

Jaartraining Thuiskomen in jezelf

Jaartraining Bewustzijn en informatieverwerking

Persoonlijke begeleiding


Talen

Nederlands