DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Dick van der Mark

Biografie  |   Boeken  |   Videos

Astroloog en psychic reader.

Nog voor hij zijn studie Nederlands had afgerond was hij docent. Inmiddels heeft hij in diverse soorten onderricht al 42 jaar ervaring, zowel met jongeren als met volwassenen.

Al vroeg was hij gefascineerd door het besef dat er meer moest zijn dan de waarneembare werkelijkheid en de daaruit voortvloeiende nieuwsgierigheid heeft hij altijd gevolgd.

Begin jaren 80 kwam hij in aanraking met de astrologie. Met een levenslange fascinatie tot gevolg. Tijdens zijn opleiding tot psychic reader werd hij zich gewaar van zijn vermogen tot het zien wat mensen ten diepste beweegt. Wonderbaarlijk genoeg zag hij zaken die niet in de psychologische astrologie te duiden waren. Daarom verdiepte hij zich als een van de eersten in Nederland in de spirituele astrologie.

Dick is oprichter van Odhiris, school voor Astrologie, Bewustzijn en Spiritualiteit, een erkende beroepsopleiding voor hen die de spirituele astrologie willen bestuderen.

Hij verdiepte hij zich grondig in de Advaita en de I Tjing.

Hij is voorzitter van de Astrologische Associatie, lid van de examencommissie Landelijke Examens Astrologie, schrijver van artikelen in vakbladen in binnen- en buitenland. Als praktiserend astroloog is hij erkend door de ASAS, AVN, VZLA en de Astrological Association of Great Britain.

Spirituele astrologie

De vraag naar spiritualiteit is groot. In de 20e eeuw heeft er een grote bloei plaats gevonden op ‘t gebied van de psychologie en de psychologische astrologie. De psychologie past in het beeld van de individualisering die de mens zich sinds de 18e eeuw bewust is geworden van eigen individualiteit. Nu we meer en meer op zoek zijn naar (ver)bindende factoren in het leven (zonder terug te willen naar de knellende dwang van ‘t normerend collectief), is spiritualiteit - of het zich verbonden voelen met het Ene dat geen twee kent, de nieuwe uitdaging voor de mens.

Bij het zoeken in de 21e eeuw naar een nieuw paradigma hoort een nieuwe vorm van astrologie, de spirituele astrologie.

Deze vertelt ons van de heelheid, die vaak herkenbaar wordt achter pijn of gemis. Het opnieuw herkennen van wat onze oorspronkelijke natuur is, is bewust Zíjn.

Het pad van de ziel in de horoscoop laat zien wat we ons hadden voorgenomen en op welke wijze wij dat hebben vorm gegeven in het leven van alle dag. Als we herinnerd worden aan dat voornemen, is het mogelijk om ons bewust te worden van de rode draad is ons leven.

“In contact met de ander gaat het er niet om het juiste antwoord te vinden, maar om het vinden de allereerste vraag, waar het leven van nu het perfecte antwoord op is”

 

 

Dick van der Mark
Dick van der Mark

Categorieën


Inzetbaarheid

Hij is een begenadigd spreker en geeft lezingen, workshops, trainingen en persoonlijke adviezen in binnen- en buitenland voor hen die zich bewust willen worden van de essentie van hun bestaan.


Talen

Nederlands, Engels