DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Douwe Schuhmacher

Biografie  |   Boeken  |   Videos

Duurzaam managen

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Organisaties moeten steeds sneller een verhouding zoeken tot deze veranderende omstandigheden, zonder hiervan speelbal te worden. Waarom lukt dit de ene organisatie wel en raakt een andere organisatie hopeloos in verval? Het verschil tussen succes en falen komt tegenwoordig akelig dicht bij elkaar te liggen.

Het effectief managen van een organisatie is een ingewikkelde klus geworden. Hoe zorg je dat een organisatie van binnenuit zo krachtig wordt dat het een gezonde koers kan varen in een turbulente omgeving?

De manier waarop dit vorm wordt gegeven is de essentie van duurzaam managen.

Duurzaam managen maakt gebruik van het creërende principe in organisaties en heeft als missie:

'Mensen vanuit hun kracht laten samenwerken aan een gezamenlijk herkend doel'.

Het creërende principe toepassen in je eigen leven is al een uitdaging; het toepassen van dit principe in organisaties is evenwel nog uitdagender. Het gaat hierbij vooral om het ontwikkelen en toepassen van verbindend leiderschap en het op één lijn te brengen van persoonlijke en collectieve overtuigingen.

Dit proces verloopt via het opbouwen van een gezamenlijk beeld. Een gezamenlijk opgebouwd beeld heeft namelijk een zeer krachtige uitwerking op een organisatie. Zo’n beeld heeft de neiging zichzelf te manifesteren; het kan niet niet gebeuren.

De afgelopen 14 jaren heeft Douwe als interimmanager een grote verscheidenheid aan opdrachten uitgevoerd. In die opdrachten heeft hij alle aspecten die een rol spelen bij duurzaam managen kunnen toepassen en kunnen toetsen in de praktijk. Dit heeft, ook voor hem, tot verrassende resultaten geleid

Douwe heeft verschillende zware eindverantwoordelijke directeurs- en bestuursfuncties vervuld; maar kan ook prima als coach en procesbegeleider achter de schermen opereren. Naast zijn interim-managementopdrachten heeft hij diverse malen organisaties in de profit- en de non-profitsector geadviseerd over strategische en organisatorische vraagstukken en over het versterken van de kwaliteit van teams en individuele managers.

Douwe is een zeer ervaren interimmanager met een plezierige en evenwichtige persoonlijkheid die anderen in hun waarde kan laten, bescheiden en rustig overkomt maar ook snel en scherp acteert waar nodig. Zijn kracht ligt vooral in het actief toepassen van duurzaam managen.

 

Douwe Schuhmacher