DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Els Dekkers

Biografie  |   Boeken  |   Videos

Els Dekkers is zelfstandig gevestigd loopbaanprofessional en coach/trainer van het Talentenspel en werkt sinds 2003 vanuit haar eigen praktijk in Leiden.

Ze helpt professionals om hun talenten de ruimte te geven voor een bezield en voldoening gevend leven. En bedrijven om meer synergie te ontwikkelen door de missie van hun organisatie of teams te verhelderen en deze af te stemmen met de persoonlijke missie van hun medewerkers.

Ze coacht met speelsheid en diepgang en is er altijd op gericht om mensen tot bloei te brengen en zorg te dragen voor een optimale afstemming van talenten, bezieling en de dagelijkse praktijk.

Rode draad in haar eigen loopbaan was om met vallen en opstaan te ontdekken dat je maar een ding hoeft te worden: de beste versie van wie je al bent. Niet je competenties zijn de belangrijkste waarden, maar je natuurlijke talenten, authenticiteit en bezieling. Het is haar kracht om mensen in hun kern te raken en ze als het ware ‘boven zichzelf uit te tillen’ naar meer zelfbewustzijn en vertrouwen in hun ontwikkelingsmogelijkheden.

Els Dekkers is aangesloten bij de NOLOC, de beroepsorganisatie voor loopbaanprofessionals en de VTC, de Vereniging voor Talentencoaches. Eerder werkte ze op uitvoerend, beleidsmatig en leidinggevend niveau in de jeugdhulpverlening, de vrouwenopvang en de kinderopvang. Haar laatste dienstverband was die van manager Personeel & Organisatie bij een middelgrote organisatie voor kinderopvang.

Els Dekkers
Els Dekkers

Categorieën


Inzetbaarheid

 

  • Loopbaanbegeleiding

  • Coaching gericht op persoonlijke ontwikkeling

  • Talentenspelcoaching (gericht op talentontwikkeling en levensmissie)

  • Outplacement

  • Workshops talentontwikkeling

  • Het begeleiden van workshops en projecten die gericht zijn op missieontwikkeling en versterking van teamsamenwerking

  • Spreker voor teams over authenticiteit en bezieling in werk


Talen

Nederlands