DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Erica Argelo

Biografie  |   Boeken  |   Videos
Erica Argelo, Life-coach, consultant en schrijver van 'Roep van de Ziel', 'Ontwaakt BewustZijn' en Argeloze Pennenvruchten.
 
De nieuwe stroming waarin we leven, vraagt bewust-Zijn van onze intuïtieve geest. Zoals plotselinge ingeving, voorgevoelens, emoties, dromen en de symbooltaal van de Ziel. Als wij afstemmen op onze natuurwet, kan het leven zijn gang gaan. Macrokosmos begint bij microkosmos.

De wereld is en wordt zoals we denken…

Ik ben uw gesprekspartner bij organisatie en management aangelegenheden. Daarbij inspireer ik mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten tot essentiële waarden, voor effectieve samenwerking. Mijn kennis deelt wijsheid over thema's die inzicht geven in zelfsturend leiderschap 21e Eeuw.

Ik adem Kunst in de grootste zin van het woord. Dankzij deze levenskunst geef ik uiting aan mijn passie d.m.v. schrijven, lezingen, coachen, workshops en beeldende kunst.

Vanwege mijn persoonlijk transformatieproces en hoogsensitieve aandacht, onderzoek ik de dialoog en zijn creatiekracht. Dit onzichtbare werkveld heeft mij ervaringsdeskundig leraar gemaakt en kennis gegeven over filosofie, sociologie, energetica, metafysica, kleuranalyses, systemische familie- en organisatieopstelling, droomanalyses en kunstzinnig vormgeven. Gedurende deze ontwikkeling heb ik een hooggevoeligheid ontdekt dat gedachtenkracht leert sturen tot effectief samenwerken, van Hart, hoofd en gevoelslichaam.

Ik vorm een brug tussen twee werelden, de zichtbare en onzichtbare wereld waarin wij leven en samenwonen. De weg van tegenstellingen in complementaire verbondenheid van Hart, hoofd en lichaam als samenwerkende krachtbron, vormt de sleutel naar geluk. Hierbij geloof ik in de kracht van complementaire eenheid van mannelijke & vrouwelijke samenwerking dat ik bij alle inzichten en zienswijzen beschrijf.

Mijn boeken omschrijven deze inzichten als reisgids voor de Ziel, in het ontdekken van essentiële kernkracht. Zijn wie je voelt, zeggen wat je wil en doen wat je ten diepste denkt, vormen sleutelwoorden voor synchroniciteit op het levenspad. Deze avontuurlijke reis geeft inspiratie en vergelijkt spiritualiteit met de oorsprong van natuurwetenschap.

Scheppen uit een onzichtbare wereld doe je samen, waarbij verbondenheid één op één wordt gevoeld en onderkend.

De zielsverbinding is de diepere laag van onze wezenlijke communicatie, het weten zonder woorden, zonder enige fysieke gebondenheid. Het is een spiritueel besef dat we meer zijn dan alleen ons brein en beschikken over een verdergaande intelligentie, dat toegang geeft tot een collectief bewustzijn. Dit vraagt in de eerste plaats aandacht voor onszelf, waarmee we bewustzijn verkrijgen over onze gedachten, emoties en gevoelens die we niet altijd direct kunnen plaatsen.

Ik volg het pad van de verwondering, doe je mee?

Levenskunst is vormgeven aan passie en emotie en in haar waarneming voelen…

Ik geniet van een breed spectrum aan kennis en deskundigheid vanuit; detailhandel, zorgdienstverlening, secretariaat, bankensector, onderwijs en projectmanagement i.s.m. verschillende organisaties. Daarnaast ben ik opgeleid in NLP- familieopstellingen en zijnsoriëntatie.

Met behulp van Profile Dynamics® breng ik mens en organisatie kleurrijk in beeld…

De methodiek Profile Dynamics® is speciaal gericht om onderliggende drijfveren zichtbaar te maken. Het is een instrument dat mensen typeert in een zevental kleuren. Kleuren die elk staan voor herkenbare eigenschappen, denkwijzen en talent. Een persoonlijk scoreprofiel op deze 7 kleuren wordt bepaald aan de hand van een eenvoudige vragenlijst. Dit profiel vormt een praktische basis voor persoonlijke coaching of begeleiding. Daarnaast vormt een individueel profiel de basis voor het vervaardigen van een groepsprofiel, waarmee consistentie binnen teams, afdelingen of bedrijven kan worden gemeten en getraind. Het zorgt voor directe (h)erkenning in persoonlijk handelen en gedrag, en het effect daarvan op onderlinge samenwerking en groepsdynamiek.

Voor bedrijven en organisaties is Profile Dynamics een uitstekend hulpmiddel bij het samenstellen van teams, competentieprofielen, verandermanagement, loopbaancoachen en keuze van een beste organisatiestructuur/-cultuur.

Profile Dynamics wordt toegepast in diverse bedrijfsvoeringen waaronder de Financiële sector, Detailhandel, Logistiek, Justitie en Onderwijs.
Erica Argelo
Erica Argelo

Categorieën


Inzetbaarheid

Trainingen
lezingen
coaching


Talen

Nederlands
Engels
Duits.