DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Gaston Remmers

Biografie  |   Boeken  |   Videos

Ik ben mijn hele leven gefascineerd door groeiprocessen in mens en natuur. Mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling heeft er toe geleid dat hij zich nu full-time richt op het versterken van de betekenis van landbouw en voeding voor onze verstedelijkende samenleving. Ik ben een van de pioniers van de stadslandbouwbeweging in Nederland, en momenteel een van de grondleggers van Patient Advocacy rondom voeding en gezondheid.

Mijn verlangen is bij te dragen aan een agrofood systeem en een gezondheidszorg waarin producten met zorg worden gemaakt, in bewustzijn worden gegeten, in het vertrouwen dat mens en aarde daar wel bij varen.

Eind jaren 80 bracht ik een jaar door in een klein Maya dorpje in het Mexicaanse Yucatán, om de sociaal-ecologische basis van het traditionele landgebruikssysteem te doorgronden.

Daarmee sloot ik een studie bosbouw af. Vervolgens werkte ik 5 jaar in Andalucía (Universiteit van Córdoba, Spanje), en onderzocht hoe regionale ontwikkeling in berggebieden tot stand gebracht kon worden op basis van lokale kwaliteiten.

Via de agro-ecologie vormde ik me tot ruraal socioloog. Deze periode mondde uit in een agronomisch / sociologisch proefschrift over endogene plattelandsontwikkeling, ontwikkeling ‘van binnen uit’ (1998). Deze ontwikkeling heb ik intensief verkend, zowel professioneel als persoonlijk.

Na deze wetenschappelijke en analytische periode heb ik me toegelegd op het vormgeven van ontwikkelingsprocessen. Inmiddels heb ik ruim 25 jaar ervaring met het ontwerpen, begeleiden en ontrafelen van processen die de ontwikkeling van mens en omgeving op scherp stellen. Met landbouw en voeding als speerpunt daarin. Ik heb samengewerkt met landschapsarchitecten, agrariërs, cultuurhistorici, planologen, bewoners, beleidsmakers, wetenschappers, activisten, en inmiddels ook met patiënten en artsen. Vrijwel altijd ging en gaat het erom een doorbraak te realiseren in een vastgelopen proces, met uiteenlopende belangen, interesses en ambities. Mijn kracht zit hem er in om uit een ogenschijnlijk grote warboel een heldere lijn en een mogelijkheid voor een inspirerende toekomst te destilleren en concreet te maken. Conceptueel en praktisch.

Tussen 2000 en 2014 opereerde ik onder de vlag van mijn adviesbureau Bureau BUITENKANS, en was tussen 2010 en 2012 verbonden aan CHE Synnervate (www.synnervate.nl).

Tussen 2010 en 2014 was ik lector Eco-effectief Ondernemen in een Stedelijke Omgeving, aan CAH Vilentum hogeschool Almere.

In 2012 werd ik getroffen door kanker. Dit heeft mijn ontwikkeling als mens en professional een sterke impuls gegeven. Het heeft me ook geopend voor het feit dat we over het algemeen zo enorm onder ons potentieel leven en werken, gehinderd door de meest lullige, maar evengoed hardnekkig overtuigingen. Dus daarom zeg:

we doen er toe als mensen, we maken verschil. Leiderschap zit niet in een rol. Laten we niet soebatten, maar doorpakken.”

In 2013 werd ik Patient Advocate voor Inspire2Live, een organisatie die mensen (patienten, artsen, onderzoekers) inspireert om zonder terughoudendheid samen te werken om kanker voor 2021 tot een beheersbare ziekte te maken.

In 2014 legde ik met Chantal Gill’ard en Cees Smit de eerste steen voor het Platform Patiënt en Voeding (www.patientenvoeding.nl), wiens missie het is om bij te dragen aan de ontwikkeling van voeding als een erkende medische interventie en preventiestrategie.

Vanaf januari 2015 bundel ik mijn activiteiten in HABITUS | enabling healthy habitat development
 

Onze Habitus is cruciaal voor onze planeet – onze habitat. Onze habitus: dat is de wijze waarop wij in de wereld staan, onze opvattingen, onze waarden, onze persoonlijkheidskenmerken, onze organisatievormen, netwerken, codes, gedragingen, acties en maatschappelijke instanties. Maar bovenal: hoe jij en ik elke dag ons bewust zijn van het feit dát het uitmaakt hoe we ons opstellen en verhouden tot een ander, tot de plek waar we leven. En dat we daar verantwoordelijkheid voor willen nemen. Dat maakt het verschil tussen een levenloze en een levendige planeet, tussen een tobberige regio en een ondernemende regio, tussen een mooie straat en een kille, anonieme straat, tussen een dood huis en een liefdevol huis. Tussen een verzwakt lichaam en stralend lichaam. Het speelt op alle habitatniveaus, groot of klein.”

 

Gaston Remmers
Gaston Remmers

Categorieën


Inzetbaarheid

Ik geef graag workshops en lezingen rondom voeding, gezondheid, landbouw, de kracht van kanker, en innovatie. Persoonlijk, indringend, inspirerend.


Talen

Nederlands
Engels
Spaans
Frans
Duits