DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Hans Wopereis

Biografie  |   Boeken  |   Videos

Hans Wopereis (1962) is mede-directeur en -eigenaar van ITIP School voor Leven en Werk.
Hij geeft leiding aan de teams die zich bezig houden met organisatie-ontwikkeling, loopbaanbegeleiding en het organiseren van bezinningstochten. Auteur van het in 2009 bij Ten Have verschenen boek “Het licht en de korenmaat; je ziel als werkgever” (intussen in de 7de druk). Binnen het ITIP begeleidt hij verschillende groepen, waaronder een doorgaande Masterclass ‘Bezielend Leiderschap’ voor mensen in eindverantwoordelijke functies. Begeleidt zelf ook nog regelmatig Management Teams en besturen, die de gevestigde patronen in hun samenwerking onder ogen wensen te zien en te doorbreken. Geeft al sinds zijn 24ste levensjaar regelmatig lezingen over onderwerpen die gerelateerd zijn aan het leven en werken vanuit bezieling en vertrouwen.

Hans Wopereis is opgegroeid in Haarlem, waar hij het Atheneum volgde. Daarna volgde een rechtenstudie in Leiden, waar hij lid werd van het Leidse studentencorps. Keuzes die hem aan het eind van zijn studie in een crisis brachten, waardoor hij zijn leven een radicaal andere wending moest geven. Die wending begon toen hij in 1984 gevraagd werd om voor de Leidse Veerstichting een tweedaags symposium te organiseren voor studenten en beleidsbepalers in de samenleving. Het besef dat centraal stond op dat symposium is nog steeds de belangrijkste motivatie in zijn werkend bestaan: “we bevinden ons als samenleving in een fundamentele crisis, die op vele vlakken tegelijkertijd aanwezig is, en uiteindelijk een zingevingscrisis is” En: “de wezenlijke verandering die nodig is in onze tijd voltrekt zich om te beginnen niet van bovenaf, via de politiek of via het management in organisaties, maar van onderaf, via het individu, via die ene mens die het waagt om werkelijk bij zichzelf te beginnen en zichzelf fundamenteel te hervormen”.

Na zijn afstuderen deed hij in Zuid-Amerika cultuuronderzoek voor Philips en had hij een kort dienstverband bij Hoogovens. De plotselinge dood van een geliefd iemand in zijn omgeving bracht zijn ontwikkeling in een stroomversnelling. Hij ontmoette Jaap Voigt, één van de oprichters van het ITIP, werd leerling van hem en begaf zich als kleine zelfstandige in het werkveld van organisatie-ontwikkeling. Tegelijkertijd volgde hij zelf bij het ITIP de driejarige opleiding ‘Toegepaste Integrale Psychologie’. Daar leerde hij Bas Klinkhamer kennen, nog steeds de belangrijkste vriendschap en werkpartner van zijn leven.

Begin jaren ’90 werden hij en Bas Klinkhamer, die al bij het ITIP werkte, bij toeval voor dezelfde opdracht gevraagd en besloten samen te gaan werken. Een lange reeks van opdrachten volgden, waarbij geleidelijk aan ook andere begeleiders zich bij hen aansloten. In 1991 bracht bij zijn eigen praktijk onder bij het ITIP en kon de tak Ontwikkeling & Advies verder doorgroeien. Ook ging hij meedraaien in opleidingstak van het ITIP, eerst als co-begeleider en later als begeleider. De verbinding met het ITIP werd nog sterker toen besloten werd om met het eigen gezin en het gezin van de Klinkhamers samen te gaan wonen, eerst in Rossum, op de plek waar ook het ITIP kantoor hield, en sinds 2000, nadat zijn tweede, jongste dochter geboren werd, in Empe.

Eind jaren ’90 waren de oprichters van het ITIP zover het bedrijf over te dragen aan een volgende generatie, en konden hij en Bas Klinkhamer, de tak Ontwikkeling & Advies overnemen en verzelfstandigen. Drie jaar later in 2000, werd, samen met een aantal andere begeleiders, ook de tak Opleidingen overgenomen en werd het ITIP, met 15 aandeelhouders, weer één geheel. Sinds 2003 voert hij samen met Bas klinkhamer en Bertie Hendriks de directie over het ITIP. Onder zijn leiding zijn er twee nieuwe takken ontstaan aan het ITIP, een tak die zich bezig houdt met Loopbaanbegeleiding, en recentelijk een tak, die met SNP als reispartner bezinningstochten aanbiedt.


Titels van eerdere lezingen van Hans Wopereis:

 • Je ziel als werkgever; het verschil maken in je werk.

 • Bezielend leiderschap; leidinggeven vanuit bezieling

 • Bronnen van groei en ontwikkeling in organisaties (zie filmpje YouTube)

 • Zin en onzin van cultuurverandering

 • Crisis als kans; ontwikkelingsmogelijkheden in moeilijke tijden

 • Dienend leiderschap; hét leiderschap van deze tijd

 • Omgaan met weerstand in veranderingsprocessen

 • Waarheid en mededogen als grond van communicatie in organisaties

 • Kringbewustzijn; het nieuwe paradigma van deze tijd

 • Wetmatigheden van groei en ontwikkeling

 • Vijf wegen van leiderschap; de archetypen van de vijf aartsvaderen

 • Werken vanuit ontspanning; rust en ritme in het werkend bestaan

 • Archetypen in mens en organisatie; bronnen van bezieling

 • De schaduw in organisaties, schatkamer van ontwikkeling