DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Henry Mentink

Biografie  |   Boeken  |   Videos

Ik ben ondernemend en idealistisch en weet mensen enthousiast te maken na te denken over een andere maatschappij. Al vele jaren ben ik bezig met experimenten op het gebied van nieuwe economieën en maatschappijvormen. Henry is oprichter van o.a. Mywheels en Veerhuis

Als adviseur voor een vernieuwde aanpak is het de uitdaging een nieuwe balans te vinden tussen natuur, geld en mensen.

Bij de bekende drie P's (People, Planet en Profit) hebben we het woordje profit vervangen door geld.

Het gaat om de wijze waarop geld een rol speelt en dus een gelijkwaardig belang heeft als die van leden en medewerkers. In plaats van winstoogmerk kiezen we er voor om de aandacht te richten op kwaliteit van organisatie en dienstverlening. Ik geloof dat je een product, zoals een deelauto, alleen goed voor de lange duur kunt neerzetten als financiers en betrokkenen (medewerkers en leden) er een gezamenlijk belang erbij hebben.

Er is dan meer dan alleen het belang van de geldschieter.

Van aandeelhouderswaarde naar een maatschappelijke waarde van samenhangend belang.

Henry Mentink
Henry Mentink

Categorieën


Inzetbaarheid

lezingen
consultancy