DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Ine van den Broek

Biografie  |   Boeken  |   Videos

Leiderschap in een participatiesamenleving

De maatschappij waarin we leven is behoorlijk in beweging. In zijn allereerste troonrede vertelde koning Willem-Alexander dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving: "Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel".

Ook in organisaties wordt deze trend steeds duidelijker zichtbaar.

Mensen wordt gevraagd hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en kansen te verzilveren. En de kansen liggen door de aankomende grote veranderingen voor het oprapen. Innovatie, creatie en verandering starten niet meer vanuit de maatschappij, overheid of organisatie. Steeds vaker komt het initiatief van onderop; vanuit de mensen zelf.

Dit vraagt om een verschuiving in leiderschap. Hiermee bedoelen we leiderschap in organisaties maar ook in het leiderschap van onze eigen levens.

Hoe kunnen we ons staande houden in een samenleving die zo snel aan het veranderen is. Wat voor een type leider is dan gewenst?

Zou het kunnen zijn dat de nieuwe leider:

  • zicht heeft op haar/zijn onbewuste processen, drijfveren en waarden?

  • achter het eigen ego vandaan stapt en het grotere belang dient?

  • empathisch luistert in verbinding met de ander?

  • zich dienend opstelt ten opzichte van haar/zijn omgeving?

  • vanuit passie werkt en tegelijk met beide benen op de grond staat?

  • een voorbeeldfunctie vervult en anderen daarmee inspireert?

  • handelt vanuit speelsheid zodat het licht en luchtig is?

Ine van den Broek: “Mijn missie is om coaches en leidinggevenden bewust te laten worden van hun eigen kracht, zodat ze vanuit de eigen kracht in deze veranderende samenleving een bijdrage kunnen leveren. Ik richt me niet alleen op het cognitieve deel, maar ook op alle andere intelligenties. Het leren door ervaren, leven vanuit het gevoel, ontdekken van de kracht van emoties en de intelligentie van het lichaam. In onze coachopleidingen wordt gebruik gemaakt van al deze ingangen. Hierdoor is het makkelijker om te komen tot de essentie van wie je bent, wat je echt wilt en hoe je dat kunt uitdragen.”

Ine is oprichter en directeur van de 4U Coach Academy.

Ze studeerde HBO-Management en bekleedde 25 jaar managementfuncties. Ongeveer 10 jaar geleden heeft ze het roer omgegooid.

Ze heeft de opleiding Systeemdynamiek in Organisaties bij het Bert Hellinger Instituut voltooid en de opleiding tot Academisch Coach met specialisatie bedrijfscoaching & training. Ze heeft zich verder verdiept in coaching & training, Systemisch Werken en Theory U. Met al deze ervaring heeft ze samen met Anke Philip de 4U Coach Academy opgericht. De Academy heeft inmiddels de accreditatie ontvangen van het EMCC.

Enkele reacties van collega’s en studenten:

Wim: “Ik heb inmiddels het eerste jaar van de coach-opleiding bij de 4U Coach Academy met veel plezier afgerond. Ine is een prachtig mens en een heel fijne trainer. Met rust en overzicht helpt ze je in je ontwikkeling tot coach en als mens. Ik raad de opleiding en Ine als trainer van harte aan!"

Evelyn: "De 4U Coach Academy ervaar ik als een heerlijke 'ontdekkingsreis'. Door de fijne en veilige sfeer die gecreëerd wordt door beide trainsters en mijn medestudenten, kan ik het beste uit mijzelf naar boven halen. Dit ten gunste van mezelf, mijn medemens en de wereld om mij heen. Er is veel persoonlijke aandacht, vertrouwen, wijsheid en last but not least: humor!

Deze fijne opleiding gun ik iedereen!"

Judith: “Ik heb Ine leren kennen als een warm en respectvol persoon. Ze is integer en weet door haar manier van contact maken tot de kern van het werkelijke probleem te komen. Ine is in staat haar klanten 'gereedschappen' mee te geven die het vertrouwen versterken om moeilijke situaties het hoofd te bieden.”

Willem: “Ine heb ik leren kennen als een prettige collega die een goede sfeer kan neerzetten; bedachtzaam, spitsvondig en doeltreffend op momenten dat dit zinvol is voor de mensen waarmee zij werkt. Door de heldere kijk op haar werk als coach & trainer en op het leven in het algemeen kan ik Ine zeker aanbevelen als begeleider.”

Bas: “Ine is een projectmanager die vanuit het proces projectondersteuning biedt en focus binnen een project bewaakt. Daarnaast is Ine een stevige sparringpartner voor zowel beleidsmatige als operationele zaken.”

Ine van den Broek