DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Ineke Schaper

Biografie  |   Boeken  |   Videos

Ineke Schaper (1956)
studie Nederlands
loopbaanbegeleider

Senior coach en trainer op het gebied van persoonlijke groei en bewustwording
lid Noloc (Vereniging voor loopbaan professionals) 

gecertificeerd Transformational Presence Coach

gelicenseerd Avatar Master                      
auteur boek 'Doen vanuit Zijn - Baan je eigen weg in het veld van onbegrensde mogelijkheden'.

Afwisselend heb ik periodes in mijn leven gekend waarin ik studeerde en carrière maakte, en periodes waarin ik mijn aandacht vooral richtte op mijn persoonlijke groei en bewustwording. Lange tijd vond ik het moeilijk om het een met het ander te combineren. Meer en meer vind ik nu een evenwicht, tussen het richten van mijn blik naar binnen en naar buiten, tussen 'zijn' en 'doen’, met als motto: 'Liefde is overal'.

Mijn werk is mijn meditatie, het houdt mij alert en in contact met mijn eigen verlangen om mijn hoogste potentieel te ontwikkelen en mijn eigen, unieke bijdrage te leveren aan onze samenleving. Een vloeiende beweging tussen ‘Zijn’ en ‘doen’ vormt daarbij voor mij de grote uitdaging: me niet verliezen in ‘doen’ door steeds weer naar binnen te gaan en contact te maken met ‘Zijn’.

In mijn werk als trainer en coach ondersteun ik andere mensen om vanuit een dynamisch evenwicht tussen 'doen' en 'zijn' hun eigen weg te vinden en hun doelen te realiseren. Ik deel graag mijn levenservaring met hen, om hen zowel persoonlijk als professioneel als spiritueel te helpen groeien. Ik ondersteun hen om meer en meer een mens te worden uit één stuk: iemand die stevig met zijn beide benen op de grond staat en zijn dromen waar maakt, in verbinding met de wereld om zich heen.

Het effect van mijn coaching werkt door op diepere lagen bij mensen, op het niveau van hun overtuigingen, de persoonlijkheid en wie zij in diepste wezen zijn.
Kernwoorden daarbij zijn bezieling, zingeving, authenticiteit, vitaliteit, succes en voldoening.

Kenmerken van mijn begeleiding

 • zowel proces- als resultaatgericht

 • professioneel, doelgericht, met zorg, aandacht, waardering en respect
  voor (het proces van) de cliënt

 • praktisch en inspirerend

 • gericht op fundamentele en structurele veranderingen, waardoor terugval
  (bijv. naar een uitkeringssituatie) wordt voorkomen

 • integer: ik laat me leiden door het belang van de cliënt en van de
  opdrachtgever of andere betrokkenen; ik ben me bewust van het spanningsveld dat daarbij kan ontstaan. Door open communicatie en een visie die tegengestelde
  belangen overstijgt, weet ik ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen goed
  te behartigen.

In actie komen vanuit je essentie

Iemand ondersteunen om uitdrukking te geven aan authentieke impulsen, die niet worden ingegeven door angst, door een behoefte aan goedkeuring of door verzet, dat is mijn kwaliteit. Authentieke impulsen komen voort uit een heldere kijk op de realiteit en zijn geïnspireerd door eigen, unieke verlangens en talenten.

Boek en training

Mijn inzichten en ervaringen heb ik beschreven in mijn boek ‘Doen vanuit Zijn’ en geef ik door in de gelijknamige tweedaagse bewustzijnstraining.
 

De naam van mijn praktijk is Schaper Vizie.

De Z in het woord Vizie staat voor de begrippen Zien, Zen, Zin en Zijn. Deze vier begrippen vormen een rode draad in mijn visie en mijn coaching en training.

Ik maak deel uit van een groot netwerk van mensen die vanuit een vergelijkbare visie werken. Het zijn allen professionals, ieder op hun eigen vakgebied.

 

Ineke Schaper
Ineke Schaper

Categorieën


Inzetbaarheid

lezingen / workshops / training en coaching


Talen

Nederlands, Engels