DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Jolanda Heijblom-Grosjean

Biografie  |   Boeken  |   Videos

Jolanda Heijblom-Grosjean is van oorsprong HRM- en loopbaanadviseur, coach en trainer. Zij schildert met een spirituele inslag. Haar kennis en ervaring zijn uitgebreid met creatieve therapie, aura-energetische therapie en zij is kinder- en gezinstolk, methode Fluisterkind.

Thema: Leef als mozaïek

Jolanda is getrouwd met Ruud . Ruud en Jolanda Heijblom zijn een bijzonder stel dat in werk en leven volop in verbinding leeft. Samen brengen zij seminars om mensen in beweging te zetten om volgens hun passie te leven.

Hun inspiratie wordt gevoed door de vele wereldreizen, de aanraking met andere culturen en de seminars in diverse landen (Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Hawaï, Peru, de Pacific Fiji) en hun reflectie daarop.

De achtergrond van Ruud en Jolanda staat vol van betekenisvolle verbindingen en ontmoetingen. Ze hebben elkaar op een paadje op een Grieks eiland ontmoet. Beiden hebben zich bekwaamd in aura-energetisch management en leiderschap en zijn intuïtief, mediamiek begaafd. Zij geven readings aan bedrijven en mensen. Samen schrijven zij nu hun eerste kinderboek. Beider leven verloopt in een kleurrijk mozaïek van spirituele ervaringen en ontmoetingen, aan het Titicacameer, de piramides van de Maya’s en Inca’s, op de Machu Picchu, bij het Sanvolk en de Himba’s in Namibië, de Maori’s en Aboriginals. Samen geven ze lezingen, seminars en workshops met vernieuwende methoden ook uit andere culturen. Daarin vullen ze elkaar perfect aan vol met verrassende en onverwachte (muzikale) wendingen, en reflecties.

Seminars en workshops:

  • Leef als Mozaïek: Veel mensen, ook in organisaties, leven volgens het vaste patroon door in een rechte lijn op hun doel af te gaan. Onze ervaring is dat het leven eerder een mozaïek is van kleurrijke ervaringen die harmonisch aan elkaar gekoppeld worden. Daarvoor ontwikkelen wij het bewustzijn.

  • Mijn Levenskoers en het Creatie – en synchroniciteitswiel: Betekenisvolle verbindingen en ontmoetingen en de keuzes die je daarin maakt, zijn bepalend voor hoe je leven verloopt. Wees bewust van de knoop/kruispunten in je leven!

  • Krachtige Ceremonies: : In heel de wereld vind je krachtige ceremonies om mensen als groep te verbinden en samen tot oplossingen te komen. Wij introduceren de Afrikaanse Lekgotla, de Maori Haka, de Hawaii Hula en Aloha, de Fijiaanse Bula en Kava ceremonie en Storytelling

  • Natuur als Inspiratiebron: De natuur leert ons al vanaf de start van de mensheid hoe te leven. Zo zijn bomen mooie spiegels, kunnen dieren met hun gedrag ons veel zeggen en kunnen de elementen om ons heen een bron van inspiratie en creativiteit zijn.

  • De InspiraraCirkel: Met behulp van verschillende creatieve vormen zowel binnen als in de natuur zullen we elkaar inspireren.

  • Creativiteit en out-of-the box ontdekken: Laat je verrassen door zintuigprikkelende entertainment: muziek, klank, kunst, mantra’s en visuals.