DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Jos van Genugten

Biografie  |   Boeken  |   Videos

Spiritualiteit en leiderschap zijn de twee kernwoorden van het werk dat ik doe, gezien in hun samenhang. Groei in eigen spiritualiteit en ontwikkeling van eigen leiderschap gaan samen. Beide zijn trage vragen. Ik werk niet aan snelle oplossingen met kant en klare handvaten om een probleem op te lossen. Dat laat ik over aan de vele managementtrainingen.

Ik wil in de diepte werken. Spiritualiteit gaat over bronnen, over wortels , over waarden, over oorsprong en bestemming, over uniek zijn en authenticiteit en over verbinding met de ander , de organisatie en de wereld waarin we leven. De verdieping zoeken is een traag proces, dat weet ik uit eigen jarenlange ervaring en uit vele gesprekken, ontmoetingen en trainingen.

Aan de spiritualiteit vanwaaruit ik leef, is niets zweverings. Ze heeft van doen met het dagelijks leven en werken, met huis, gezin of ander verband en met de werkvloer. Het is een geaarde spiritualiteit. Om te spreken met een van mijn leermeesters, de duitse Benedictijner monnik Anselm Grün: “De benedictijnse spiritualiteit brengt ons in contact met onze innerlijke bron en toont ons een weg naar oplettendheid. Ze reinigt onze emoties en geeft een weg aan naar innerlijke vrijheid. Ze staat op de grond en zoekt verbinding met wat we hemel noemen. En ze is ruimdenkend, omdat ze ieder wil horen en niemand wil uitsluiten. Ze beschrijft de eigenlijke ontplooiing van het mens zijn. Spiritualiteit is niet supervroom zijn, maar in je leven en werken laten zien wat jou ten diepste drijft”. Van deze monnik heb ik veel geleerd.

Van oude en meer eigentijdse leidersfiguren uit de joods-christelijke traditie hebik veel meegekregen over groei in spiritualiteit en ontwikkeling van leiderschap. Om er enkele te noemen: Jozef, de elfde zoon van Jakob, Mozes, de profeet Elia, Jesus van Nazareth, Benedictus en Franciscus, en meer in onze tijd Dag Hammerskjold, Nelson Mandela en vele anderen, ook uit de boedhistische traditie. Bij allen ging het om een weg naar binnen en een weg naar buiten, in die volgorde. Allen wezen mij uiteindelijk de weg naar dientbaar leiderschap, naar deemoed, naar de moed om te dienen.

Dit alles komt terug in de basistraining spiritualiteit en leiderschap van 9 (3x3)dagen die ik verzorg in de Trappistenabdij van Koningshoeven bij Tilburg, in de vervolgtrainingen op dezelfde locatie, in trainingen op maat voor zeer verschillende organisaties zoals bedrijven, (semi-) overheden, zorg , onderwijs en kloosters, in trainingen op reis zoals in Duitsland en Italie. En tot slot ook in teambegeleiding, individuele coaching en (eenmalige) lezingen die ik liever ontmoetingen noem.

 

Jos van Genugten
Jos van Genugten

Categorieën


Inzetbaarheid

ik ben flexibel inzetbaar, meestal niet op heel korte termijn


Talen

Nederlands