DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Kim Castenmiller

Biografie  |   Boeken  |   Videos

Hoe krijgen we de energie voor verandering weer terug in ons team? Hoe focussen we onze energie op kansrijke ontwikkelingen? Hoe kunnen we muren doorbreken en een veranderbeweging in gang zetten? Hoe krijgen we weer een gezonde werksfeer? Hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar bouwen in plaats van naar elkaar te wijzen? Hoe zorgen we ervoor dat we na een periode van navelstaren de blik weer op de buitenwereld richten? Hoe benutten we de transformatiekansen van deze tijd?

Stuk voor stuk vragen waar Kim met haar trainingen, workshops en inspiratiesessies deelnemers helpt een eigen antwoord op te vinden.

Kim Castenmiller (1975) is opgeleid tot organisatiepsycholoog en heeft ruim 15 jaar ervaring in het initiëren en begeleiden van vernieuwing. Na een loopbaan als organisatieadviseur en HR manager bij ABN AMRO, zette Kim in 2007 de stap naar het ondernemerschap. Sinds 2014 is Kim eigenaar van FlowCreations. Resultaat komt in een nieuw daglicht te staan door uit te gaan van de potentie van mensen te verzilveren in resultaten die ertoe doen. Kim werkt samen met vernieuwende (afdelings)directeuren en HR managers die zien dat deze tijd vraagt om ruimte voor mensen. Nieuw vormen van werken en samenwerken vragen om het doorbreken van hokjesgeest, wij/zij culturen en denken in termen van functies en taken. Daar waar de energie is vastgezet, moeten we deze weer opnieuw te laten stromen.

Unieke menselijke kracht

Kim is gedreven door mensen en bedrijven op het goede spoor te zetten, zodat zij tot hun recht komen. ‘Al sinds mijn kindertijd ben ik gefascineerd door menselijk gedrag. Ik heb een groot geloof in de unieke menselijke kracht, de potentie die in ieder mens schuilt. Wat mij fascineert is dat onze ‘systemen’ - zoals het onderwijssysteem, het organisatiesysteem in het bedrijfsleven en maatschappelijke en overheidsinstanties - deze potentie en kracht niet altijd op waarde schatten, aanspreken of benutten. Vanuit mijn geloof dat bedrijven bij uitstek plekken zijn waar mensen vorm kunnen geven aan hun potentie, koos ik voor een studie organisatiepsychologie.’

Generatie Y en toekomstbestendige bedrijven

Kim schreef tot nu toe twee boeken. ‘In 2009 schreef ik mijn eerste boek Generatie Y: aan het werk. Dit boek schreef ik omdat ik de lezer bewust wil maken van de tijdgeest die aan het veranderen is. Generatie Y is als een uiting van de huidige tijdgeest. We werken niet langer alleen om te voorzien in onze eerste levensbehoeften. Aspecten als zingeving en zelfverwezenlijking in het werk doen er steeds meer toe. Deze ontwikkelingen kunnen HR afdelingen en directies niet langer negeren. In 2012 volgde een tweede boek: Geef je organisatie toekomst. Dit boek is een uitnodiging én bemoediging voor vernieuwers die bouwen aan toekomstbestendige bedrijven. Bedrijven waar met energie en plezier gewerkt wordt en waar resultaten worden geboekt die ertoe doen. Hoe? Door ruimte te geven aan mensen.’

Energie met effect

In verschillende vormen – van talentprogramma’s in bedrijven, veranderbegeleiding van bedrijven en afdelingen, teamontwikkeling, coaching, schrijven tot inspiratiesessies – biedt Kim support aan vernieuwers. Kim’s stijl is energiek, zingevend, doortastend en onontkoombaar. Klanten zeggen: “Bij jou is er geen ontsnappen mogelijk” en “iedere keer ga ik weg met een nieuwe dosis energie”.

Kim kiest er bewust voor geen lezingen te geven voor een groot publiek, maar juist in een interactieve setting in groepsverband met mensen aan de slag te gaan. Van zeggen naar doen is een belangrijk motto. Kim is een meester in het werken met wat in het hier-en-nu actueel is, zodat deelnemers aan een bijeenkomst terugkeren naar hun werkplek met een versterkt bewustzijn en vernieuwde energie. Het effect in de praktijk is direct merkbaar.

Kim geeft ook samen met co-auteur Dirk Anton van Mulligen inspiratiesessies rondom thema’s uit hun boek.

Kim Castenmiller
Kim Castenmiller

Categorieën


Inzetbaarheid

Trainingen, inspiratiesessies, workshops en veranderbegeleiding


Talen

Nederlands