DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Liz La Force

Biografie  |   Boeken  |   Videos

 

There is nothing in life that makes me more happy than to see others lighten up”

Liz La Force

Als kind was ik al in staat om de energievelden van mensen en plaatsen te lezen. Ik zag, hoorde en voelde de informatie door me af te stemmen op hun body, mind of soul. De informatie die ik ontving vertelde me hoe zij zich voelden en waar ze energie blokkades ervaarden in hun systeem, en vervolgens hoe ik hen kon helpen om die weg te halen. Nog onwetend hoe hiermee om te gaan en zeker niet in staat om de ontvangen informatie op een goede manier te communiceren naar de ander, stopte ik deze gave ver weg achter vele gesloten deuren en begon een “normaal” leven te leiden. Door de ontkenning van dit talent, ontkende ik echter ook een heel belangrijk deel van wie ik ben.

Dus begon het universum mij wakker te schudden toen ik 24 jaar jong was. Het zou echter nog 20 jaar duren voordat ik echt “klaar” was om mijn talent op een helende en effectieve manier in te zetten voor het welzijn van anderen.

Je zou mij een auto didact kunnen noemen. Ondanks vele diverse opleidingen (bedrijfseconomie, acupunctuur, healing, didactiek), heb ik het meeste geleerd van het leven zelf. Zo ontdekte ik gaandeweg dat de wijsheid waar ik naar op zoek was in mijzelf ligt.

Tegelijkertijd ontdekte ik dat er een kracht in ons allen is die onveranderlijk is ongeacht de omstandigheden die we in het leven tegenkomen.

Vaak dwalen we af van deze kern en raken verloren. Verloren in de jungle van de altijd veranderende wereld. De meesten realiseren dit maar weten niet goed hoe de weg terug te vinden.

In mijn lezingen leg ik uit hoe je weer kunt verbinden met deze kern en je/jullie authentieke missie. En bovenal het plezier terug te vinden in wat je doet.

Mijn motto is:  to be, to do , to tell. Mijn lezingen zijn interactief en naast anecdotes en inspirerende verhalen gevuld met praktische oefeningen.

Iedere lezing is uniek, aangezien geen enkel publiek hetzelfde is, en daarom stem ik me in het moment af op de behoeften en vragen van het publiek.

De eerste keer dat ik voor een groot publiek sprak, ontwaakte er iets in mij dat ik nog niet kende en dat mij grote vreugde bracht. Toen ik later hoorde hoe mijn woorden anderen had geraakt en geinspireerd, besloot ik mijn angst voor spreken in het openbaar aan de wilgen te hangen. Sindsdien ben ik begonnen met spreken in binnen- en buitenland.

Na een wereldreis van twee jaar, woon ik momenteel op Ibiza waar ik o.a. individuele en groeps retreats geef aan starters en andere (zaken) mensen, die vanuit hun natuurlijke authenticiteit willen werken en leven.

Wanneer mensen mij omschrijven komen de woorden down to earth, warmhartige, open, inspirerend, rustig, helder, oprecht en fun naar boven.

10% van mijn opbrengsten gaan naar haar stichting The Best of U. The Best of U geeft trainingen en begeleiding aan jongeren in karakterontwikkeling en zelfvertrouwen.
 

There is nothing in life that makes me more happy than to see others lighten up”

Liz La Force

As a child I already saw, heard or felt information from the body, mind or soul of a person or other entity like an organization or place. This information was telling me what the blockages of this person were, and how I could heal or help them on their path. Not knowing how to cope with this kind of information and surely not knowing how to communicate it to others I blocked this gift and started to life a “normal” life. By denying this birth given gift I was also denying who I basically am though.

So the universe started to awake me when I was 24 years old. It would take another 20 years to learn how to use this gift in a professional and contributing way for the well-being of others.

You could say that I am an autodidact. Despite a diversity of education (business economics, acupuncture, didactic education, healing) I have learnt a lot from life itself. It taught me that I hold the wisdom I was looking for inside of me. And made me discover this Force that’s is in all of us, unchangeable no matter what circumstances we are facing in life.

Often we wander off from this core and get lost. Lost in the jungle of the ever changing world without a clue anymore how to react on it. Most of us do realize this, they feel dissatisfied with what they are doing and are constantly in a survival mode. But they do not find a way out.

In my talks I will explain to you how you can get reconnect with your authentic mission and values again. And start to have fun and success again in what you are doing.

My motto is : to Be, to Do, to Tell. My talks are interactive and next to anecdotes and inspirational stories filled with usefull exercises.

Every talk is unique since no audience is the same so I tune in on their needs and questions in the here and now.

The first time I talked to a large audience, a “new” part of myself came alive and filled me with an huge joy. When I noticed that others were touched and inspired by what I had said, I decided to let go of my fear of public speaking and started to work as a speaker in the Netherlands and abroad. And I still love it.

After a two years world tour for my foundation The Best of U, I am currently living on Ibiza, where I organize individual and group retreats and healing/coaching sessions for starters and other (business) people who feel the need to get better aligned with heart, head and hands. For an authentic life.

People have described me as down to earth, warm hearted, open, inspiring, peaceful, sincere, clear and funny.

10% of all my profits go to the foundation The Best of U, that gives training and guides youngsters in character building and self-confidence.

 

Liz La Force
Liz La Force

Categorieën


Inzetbaarheid

Lezingen, workshops en coaching op het gebied van zingeving, authenticiteit en zelf ontwikkeling.


Talen

Nederlands
Engels