DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Lot Blom

Biografie  |   Boeken  |   Videos

Lot Blom (1950) is de expert in meerdimensionaal denken, healer en coach voor beelddenkers. Na jaren gewerkt te hebben met dyslexie-counseling, luistertherapie en hartcoherentie, ontwikkelde ze haar eigen integratieve aanpak waarover zij boeken heeft geschreven

Haar bureau is gespecialiseerd in beelddenken (meerdimensionaal denken).

Counseling en training voor mensen die visueel, ruimtelijk en intuïtief denken, ook wel beelddenkers genoemd.

Beelddenken kun je beschouwen als een talent en het is handig, leuk en inspirerend. Wie er goed in is, kan zowel het geheel als de details zien.

Het is een creatieve denkwijze omdat je in snel tempo en over meer dingen tegelijk kunt denken. Beelddenken kan ook problemen met zich meebrengen, bijvoorbeeld in het onderwijs en in het dagelijks leven wanneer de lineaire volgorde van gewoon het een na het ander doen, niet in het denkproces is opgenomen.

Lot bied counseling voor beelddenkers met leer- en leefproblemen, maar ook voor meerdimensionale denkers die hun talent willen ontdekken en verder ontwikkelen.

Spotlight-counseling voor beelddenkers is een intensieve, op de persoon gerichte counseling, bestaande uit de volgende onderdelen:

  • Het bepalen van persoonlijke leerdoelen;

  • Verkenning van de eigen denkwijze;

  • Training in diverse technieken om deze denkwijze beter te benutten;

  • Luistertherapie voor beelddenkers;

  • Aanleren van hartcoherentie-technieken;

  • Oefenprogramma om thuis verder te werken.

In geval van problemen met lezen wordt gebruik gemaakt van de Davis-technieken®, waarmee perceptuele desoriëntaties worden opgespoord en gecorrigeerd.

Haar bureau werkt in meerdere talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits en Grieks

Lot Blom
Lot Blom

Categorieën


Inzetbaarheid

Lezingen
Individuele begeleiding
Training


Talen

Nederlands
Engels
Frans
Duits
Grieks