DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Margon van Toor

Biografie  |   Boeken  |   Videos

Kenmerken voor verbeelder en innovator Margon van Toor zijn creatief, sterk methodisch, van denken naar doen, hoog kwaliteitsbesef tot in het detail, visualiseren.

Vernieuwing begint met andere manieren van denken. Door de juiste vragen te stellen, verandert de kijk op de wereld. Dat gebeurt bij individuele medewerkers, maar als zij elkaar vinden in een gedeelde realiteit, breidt het positieve effect zich uit als een olievlek. Binnen teams, divisies en hele organisaties. Voelbaar voor collega’s en klanten. 

Wanneer de vraag helder is dan komt het aan op verder verdiepen. Overzicht geeft inzicht en dan kom je als vanzelf op dat beeld van de toekomst. Verbeeld je eens hoe het is wanneer je daar al bent. Wat voor team is dat goede team? En wanneer je klantgericht werkt op je best, hoe ziet dat eruit? Geef vorm aan de eerstvolgende kleine stap om de verandering te realiseren.wezenlijken doe je zelf

Margon helpt met het doorlopen van alle fases in een verander proces. 

Met aandacht voor klantperspectief, zelfsturing, productief maken van de verschillen, stimuleren van de onderlinge dialoog en het nemen van echte verantwoordelijkheid voor de gedeelde uitkomst. Het proces congruent maken aan gewenste uitkomsten vormt voor ons hierbij de belangrijkste leidraad.

Margon van Toor
Margon van Toor

Categorieën


Inzetbaarheid

Lezingen
Consultancy
Conceptontwikkelaar