DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Mark Negrijn

Biografie  |   Boeken  |   Videos

Mark Negrijn Coaching op New Personal Leaderschap

In Nederland stijgt de populariteit van ‘Het Nieuwe Werken’ in een rap tempo.

Overal in ons land worden kantoren voorzien van flexplekken en krijgen de medewerkers de mogelijkheid om thuis, onderweg of bij een klant hun werk te doen. Naast de werkplek, zijn ook de werktijden door de medewerker zelf te bepalen.

Als het afgesproken resultaat maar op het afgesproken tijdstip volgens de afgesproken eisen wordt afgeleverd ….

Het klinkt zo eenvoudig, 'Het Nieuwe Werken'. Maar zijn de noodzakelijke voorwaarden wel aanwezig? Is de cultuur binnen het bedrijf klaar voor deze verandering? In hoeverre staat het management er open voor om op een andere manier met de medewerkers om te gaan? Hebben de medewerkers wel de juiste competenties om succesvol te kunnen functioneren binnen ‘Het Nieuwe Werken’?

Werken is niet nieuw. ‘Het Nieuwe Werken’ wel. En dat vraagt een nieuwe vorm van leiderschap. Een nieuwe vorm van vertrouwen. Een nieuwe vorm van zelfstandigheid. Een nieuwe vorm van samenwerking.
Het Nieuwe Leiderschap begeleidt uw organisatie om ‘Het Nieuwe Werken’ tot een succes te laten zijn. Wij helpen uw medewerkers om grip te krijgen op hun eigen leiderschap.

Wij helpen hen aan de juiste inzichten en vaardigheden, zodat zij gemakkelijker om kunnen gaan met de veranderingen in cultuur, samenwerking en afspraken.

Mark Negrijn
Mark Negrijn

Categorieën


Inzetbaarheid

lezingen, trainingen, ,1-2-1 gesprekken, artikelen, radio, televisie.


Talen

Nederlands, Engels,