DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Pauline Sibbel

Biografie  |   Boeken  |   Videos

Hoi ik ben Pauline Sibbel. Oprichter van Courage to Move, expert in waardebewust samenwerken, trainer, coach en consultant op het gebied van cultuur, excellent leiderschap en businessinnovatie en auteur van 100% PUUR JIJ. Als onafhankelijk partner in de markt van opleiders en adviseurs zet ik mijn kennis en ervaring en expertise in om begrippen als visie, vertrouwen, verantwoordelijkheid, veiligheid en verbinding op het niveau van kernwaarden praktisch, helder, concreet en zichtbaar te maken voor het bedrijfsleven.
 
Doel
De collectieve, duurzame cultuuromslag van obewust angst gestuurd denken naar bewust en waardengedreven handelen op strategisch niveau en binnen 24 maanden doorvoeren en consequent verankeren in het wortelstelsel van financiele sector en samenleving! In de praktijk betekent dit alle maatschappelijke problemen rondom waardevervaging, imagoverlies, egogedrag en scheefgegroeide machtsverhoudingen binnen 24 maanden aanpakken en oplossen. In de kern en aan de kant van de oorzaak. We kunnen alleen een sterk, vitaal en gezond wortelstelsel onder deze sector bouwen als we ons oude, ingesleten, duale en lineaire (hokjes denken) overstijgen, wereldburgers worden, de 100% mentaliteit van topsporters meebrengen die doorgaan waar anderen afhaken. We kunnen alleen ideale resultaten realiseren, als we vicieuze cirkels doorbreken, ons volledige potentieel benutten en mogelijk maken wat onmogelijk lijkt!

Deze doelstelling bestaat uit 5 onderdelen:

1.     Persoonlijke, organisatie en maatschappelijke belangen op één lijn brengen

2.     Een sterk, gezond, vitaal wortelstelsel onder de financiële sector bouwen

3.     Leiders en bestuurders trainen in de basisprincipes van Excellent leiderschap zodat zij aan de hand van een moreel kompas het basisvertrouwen tussen mensen en markt herstellen en innerlijke beschaving handen en voeten geven

4.     Integrale, brancheoverstijgende samenwerking realiseren tussen politiek, financiële sector, zorg, onderwijs, openbaar bestuur en bedrijfsleven.

5.     Loyaliteit, integriteit, flexibiliteit en persoonlijke professionaliteit als “norm” hanteren

 

Visie
Ieder mens is waardevol! We leven samen op deze planeet en hebben samen taak, opdracht en verantwoordelijkheid om hier het paradijs op aarde te realiseren. Voor onszelf en alle toekomstige generaties. Deze uitdaging begint met het inzicht dat problemen altijd op een vernauwd niveau van bewustzijn (tunnelvisie) ontstaan en alleen op een verruimd niveau van bewustzijn opgelost kunnen worden. Op het niveau van universele en spirituele waarden, wetten en principes die 24 uur per dag ons leven regeren.
 

Missie
Leiders, bestuurders trainen in de basisprincipes van excellent leiderschap waardoor zij excelleren, een metavisie ontwikkelen, hun bewustzijn verruimen en duurzaam innoveren. Innovatie krijgt op duurzame wijze vorm, zin, waarde en betekenis als we kernwaarden consequent verankeren in mentaliteit, beleid, structuur en cultuur en integrale samenwerking realiseren tussen politiek, zorg, onderwijs, financiële sector, openbaar bestuur en bedrijfsleven.

 

Motto
Aanhouders winnen altijd! If we want to change the fruits, we have to change the roots!

Filosofie
We zijn onbegrensde wezens, met onbegrensde mogelijkheden en een onbegrensd potentieel. Zodra we dit potentieel benutten en alle beperkingen die we zelf maken, oplossen, kunnen we op individuele basis een collectieve, duurzame en strategische mentaliteitsverandering realiseren en het paradijs op aarde realiseren. We zijn op aarde om te genieten en dit lukt zodra we ons structureel bevrijden van alle ballast die ons belet om vrij, blij, vrolijk en gelukkig te zijn. In de praktijk betekent dit kiezen voor vrijheid, de confrontatie aangaan met jezelf en een initiatieproces doorlopen waarbij je afscheid neemt van spijt, schuld, rancune, angst, strijd om gelijk strijd en ingesleten gedragspatronen en illusies (schijnzekerheden en schijnwerkelijkheden) die je alleen tijdelijk (als kind) houvast hebben geboden en die je als volwassen mens niet meer nodig hebt. 


Strategie
Mijn strategie is het resultaat van 30 jaar pionieren, 20 jaar trainen en 10 jaar programma’s maken en is gebaseerd op de 5 pijlers van Excellent leiderschap:

1.     100% visie (helder, holistisch, non-duaal, non-lineair en non-conformistisch)

2.     100% verantwoordelijkheid: uitgangspunt voor integrale samenwerking

3.     100% veiligheid: basis voor transparantie

4.     100% verbinding: respect, eerlijkheid, gelijkwaardigheid en onvoorwaardelijke liefde

5.     100% vertrouwen: leiders die kernwaarden consequent verankeren in missie, visie, beleid, strategie, cultuur en leefstijl, herstellen geschonden vertrouwen tussen mensen en markt!

Leiders en bestuurders die op basis van deze pijlers acteren, realiseren een waarde(n)cultuur, maken op eigen kracht de omslag van angst- en geldgedreven denken en realiseren de cultuuromslag van middelmatig functioneren (60%) naar excellent acteren (100%) eerst zelf maken en vervolgens doorvoeren in hun team(s), organisatie(s), de sector en in de samenleving.

Tot slot:
Ik houd van strand,  zee, lekker eten en naar mensen en apen kijken. Verder houd ik van wandelen en train ik samen met mijn partner voor de coast to coast walk: van oostkust naar westkust van Engeland.
Pauline Sibbel
Pauline Sibbel

Categorieën


Inzetbaarheid

Training
Lezing
Workshop

Talen

Nederlands