DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Peter Kemperman

Biografie  |   Boeken  |   Videos

Welzijn van de mens, de organisatie en zijn omgeving is mijn aandachtsgebied. Centraal staat de mens, waar alles bij begint en eindigt. Als je je “wel” voelt dan presteer je optimaal, raak je in flow en stroomt jouw energie zinvol om een bijdrage te leveren aan jouw omgeving. Om zelf een bijdrage op dit niveau te leveren dien ik het beste uit mijzelf te halen. Ik ben ervan overtuigd dat ik enkel datgene kan geven wat ik zelf heb. Heb ik vertrouwen dan geef ik vertrouwen en draag ik bij aan andermans vertrouwen.

Na twee bijna dood ervaringen in 1998 werd het mij duidelijk dat ik jarenlang onbewust geen aandacht had geschonken aan mijn welzijn. Als gevolg van een voortvarende carrière was materieel gezien alles voor elkaar. Innerlijke was er een schreeuw naar verandering, een duister verlangen om vrij te leven negeerde ik compleet. De twee bijna-dood ervaringen waren een wake-up call en vormde het startpunt van een transformatieproces. In dit proces ging het om bewustwording van mijn welzijn, in de vorm van creatiekracht, loslaten van de controle en veerkracht. Daarbij zwom ik tegen de stroom in, want enkel levende vissen zwemmen tegen de stroom in, dode vissen gaan met de stroom mee. Ik realiseerde me dat met de stroom mee gaan mij gevangen had gezet! Wel werd de rode draad van mijn leven duidelijk: een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen, organisaties en zijn omgeving.

Voor de wake-up call richtte ik mij hoofdzakelijk op de materie en drukte mijn werkverantwoordelijkheid erg zwaar op mijn welzijn. Gedurende een periode van 12 jaar verkocht ik wetenschappelijke instrumenten aan Research & Development laboratoria. Zo droeg ik bij aan het welzijn van producten die in het dagelijks leven belangrijk waren voor de fabrikanten en consumenten. Onbewust werd mijn werk mijn identiteit en verloor ik de balans. Met als gevolg dat mijn authenticiteit zich beperkte tot oude kennis, mijn flexibiliteit verstarde tot eenzijdigheid, mijn persoonlijk leiderschap zich richtte op kopiëren van anderen en mijn reflectie doofde in een blinde spiegel.

Inmiddels zie ik het leven als een uitwisseling, een beweging tussen materie en de ruimte, tussen het tastbare en het niet-tastbare. In deze uitwisseling vormt zich een spanningsveld tussen de materie en de ruimte. Het spanningsveld wordt gevoed door eenzijdige aandacht op de materie of op de ruimte en heeft gevolgen voor het welzijn van de mens, de organisatie en zijn omgeving. Welzijn omschrijf ik dan ook als: Wisselend Evenwicht tussen het Lichte en het Zware, voedend vanuit een Innerlijk Juichende Natuur. Welzijn is het dynamisch samenspel van authenticiteit, flexibiliteit, reflectie en persoonlijk leiderschap.

Welkome gebieden waar ik een bijdrage aan lever zijn: persoonlijke ontwikkeling (kortste klap naar Meesterschap), welzijn (welzijnsmonitor), verkopen (Zelfbewust Verkopen), communicatie (Collega’s zijn er om te leren), bewust wording, leiderschap (Zelfbewust Leiden), opvoeding (Kinderen zijn er om van te leren), ondernemen (Zelfbewust Ondernemen).

Sinds 1999 onderneem ik zelfstandig. In 2004 startte de samenwerking met Paul Kortman en samen ontwikkelden en verzorgen wij (PK² Selfmanagement) maandelijks sensitieve meesterschapstrainingen en ontwikkelden wij de Welzijnsmonitor, een instrument voor het monitoren van individuele en collectieve welzijnsbelevingen. Tevens draag ik een steentje bij in de projecten van Blessinc en In-Connection.