DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Rob Derksen

Biografie  |   Boeken  |   Videos

Rob is een sensitieve, aardse man met een sterk ontwikkeld intuïtief vermogen dat hij gebruikt voor het ‘invoelen’ op mensen en organisaties.

Na een nogal traumatische jeugd bouwde hij een succesvolle carrière op binnen het bedrijfsleven. Zijn Burn-out maakte hem bewust dat hij niet de persoon was geworden die hij van binnen voelde te zijn. Hij moest op zoek naar zichzelf. Zijn hoofd (denken) was zijn leidraad geworden, waardoor hij zijn hart (voelen) niet meer volgde. Psychische disbalansen, onverwerkte emoties en een aantal verslavingen lagen aan de oorsprong van zijn uit balans zijnd gedrag en handelen en dus zijn opgebrand raken. Door zijn eigen ervaringen en ontwikkeling is het zijn passie geworden mensen en organisaties ‘in beweging te zetten’ en hen te begeleiden in het ont-dekken en ont-wikkelen van hun autonomie en innerlijke kracht. Hij zet helings- en bewustwordingsprocessen op een directe, soms confronterende manier in werking, gebruikmakend van zijn eigen verleden en opgedane praktijkervaringen.

Rob is van mening dat elk mens een autonome, krachtige, zelfhelende ziel in zich heeft, die (mits in contact ermee) ons kan laten leven vanuit passie en vitaliteit. Te veel mensen zijn zich hier niet meer bewust van, hebben er geen contact mee en lopen daardoor met hun ‘ziel onder de arm’.

Hij heeft een zeer uitgesproken visie op de toenemende medicalisering van de bevolking en de eenzijdige benadering vanuit de reguliere medische gezondheidszorg.

Hij maakt zich zorgen over het verdwijnen van de humaniteit uit veel facetten van onze samenleving en het bedrijfsleven. Het wordt hoog tijd dat er weer vanuit het hart geleefd gaat worden. Te veel mensen voelen zich ongelukkig en kampen met ziektes.

Het onderwijs vraagt volgens Rob om een drastische hervorming. Volgens hem wordt het echt tijd dat ouders en opvoeders in beweging komen dit op te eisen. Te veel kinderen en jongeren worden aan belastende medicatie gezet als Ritalin, antidepressiva en andere. Een nieuwe vorm van leren is hoog noodzakelijk.

Thema's:

Bewustwording en persoonlijke ontwikkeling; wie ben je in je wezen? Wat houdt je tegen? Waar liggen je kwaliteiten en hoe kun je die ontdekken?

Schaduwkanten: wat spiegelen medewerkers binnen een team/bedrijf elkaar, waar komt dat vandaan en hoe ermee om te gaan?

Innerlijk Kind: transformatie van onverwerkte emoties en opgebouwde negatieve overtuigingen. Welke invloed heeft de jeugd en het ouderlijk gezin gehad op ons zijn en handelen?

Onderlinge communicatie: welke dynamiek tussen medewerkers onderling en hoe de individuele krachten optimaal te benutten?

Wat biedt hij aan?

Lezingen

Workshops

Organisatieopstellingen en teamreadings

Individuele coaching