DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Rolf Rosenmöller

Biografie  |   Boeken  |   Videos

Lezing / workshop

Personal Branding in turbulente tijden

Speler of Speelbal? Hoe blijf je als professional succesvol nu de wereld volop in beweging is en de vraag naar 'meer dan gewoon zijn' de boventoon gaat voeren?

Personal Branding is hierop het antwoord. Het zet je als professional in je kracht en geeft focus, je bent zichtbaar in je eigen organisatie en je maakt het verschil voor je relaties.

De Professional. In een wereld waarin vanzelfsprekendheden en zekerheden binnen organisaties wegvallen, de arbeidsmarkt dynamisch en onvoorspelbaar wordt, en vakkennis in een hoog tempo veroudert, moet je als professional/werknemer steeds meer initiatief ondernemen om je eigen 'employability' te waarborgen. Gewoon je werk doen is niet langer voldoende om je baan te houden. De vraag naar onderscheid, authenticiteit en 'meer dan gewoon zijn', gaat de boventoon voeren. Succes als professional verlangt steeds meer dat je bewust werkt aan het creëren van een onderscheidend profiel binnen en buiten de organisatie. De vakterm voor deze onderscheidende presentatie is Personal Branding.

De organisatie Tot voor kort was het onderwerp Personal Branding vaak nog het domein van de individuele medewerker. Organisaties zien meer en meer in dat de uitgangspunten van Personal Branding ook voor de organisatie als geheel enorme voordelen biedt.

Op het moment dat de medewerker zich op een proactieve, authentieke en onderscheidende manier 'Brand', sluit dat aan bij een tijdgeest waarbij meer dan 'gewoon je werk doen' de boventoon gaat voeren. Daarnaast geeft Personal Branding het management van de organisatie de gelegenheid om de professional in te zetten in een 'rol' waarin hij/zij zelf aangeeft te kunnen excelleren. Ook bij het samenstellen van verschillende teams kan nog scherper gekeken worden welke unieke 'Brands' je met elkaar samenbrengt om werkelijk het verschil te maken. Het verschil, zowel binnen de organisatie als in relatie tot de klant.

Lezing / Workshop.

Een lezing of workshop komt altijd in samenspraak met de opdrachtgever tot stand.

Onderdelen die daarbij aan de orde kunnen komen

  • Wat is Branding?

  • Noodzaak van Personal Branding in turbulente tijden.

  • De ‘winst’ als medewerker, organisatie en in het contact met de klant?

  • Inzicht in het model van Personal Branding.

  • Belang van unieke Kennis, Kunde en Passie.

  • Vertaling naar de 6 B's van Personal Branding; Bewustzijn, Bezieling, Belofte, Beleving, Bijzonder en beloning

  • Koppeling van je geformuleerde 'Personal Brand' naar de eigen praktijk.

  • Inzicht in het effect voor de deelnemer, de organisatie en de klant.
     

Rolf Rosenmöller

Nadat ik in de eerste jaren van mijn loopbaan verschillende managementfuncties heb bekleed, richt ik mij de laatste 15 jaar op het ontwikkelen van organisaties op het gebied van (Persoonlijk) Leiderschap, Teamleiderschap en Commercie, waarvan de afgelopen 10 jaar als partner bij Itasc Nederland.

Mijn missie is organisaties en hun professionals te inspireren om 'de beste versie van zichzelf in de wereld te zetten'. Dit resulteert in praktische en soms confronterende workshops, trainingen en leergangen. Vanuit mijn persoonlijke betrokkenheid met 'de mens' in de organisatie voel ik mij op alle niveaus in een organisatie als een vis in het water; medewerkers, managers, directeuren, jong en oud, groen en grijs.

Rolf & Personal Branding

Het is alweer 10 jaar geleden dat ik op een seminar in Amerika 'managementgoeroe' Tom Peters een indrukwekkende presentatie heb zien geven over Personal Branding. Het onderwerp heeft mij daarna niet meer losgelaten en loopt als een rode draad door al mijn activiteiten heen. Enige jaren geleden heb ik, samen met Cees Harmsen, mijn eerste boek geschreven over Personal Branding. Aangezien het thema actueler is dan ooit hebben Cees en ik onlangs een herziene versie uitgegeven onder de actuele titel: 'Personal Branding in turbulente tijden'.

Relaties

Met veel plezier werk ik voor een keur aan organisaties zoals; IBM, UGOO, Nyenrode, Rabobank, Warchild, Schiphol, PNO Consultants, KPMG, Hogeschool Windesheim en diverse andere organisaties.