DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Simon Stoltz

Biografie  |   Boeken  |   Videos

Sinds 1990 is Simon als zelfstandig HR adviseur en HR interim manager actief binnen zowel het MKB als grote organisaties. Daarnaast heeft Simon opleidingen en trainingen ontwikkeld en uitgevoerd in diverse onderwerpen die allen direct betrekking hebben op het functioneren van mens en organisatie. Als juridisch adviseur staat hij werkgevers en particulieren bij in ontslagprocedures en bestuursrechtelijke procedures sociale zekerheid. Kenmerkend in zijn functioneren is dat Simon gemakkelijk buiten de grenzen van HR treedt en daardoor zijn opdrachtgevers meer biedt dan alleen zijn brede en diepgaande ervaring in HRM. In combinatie met zijn vermogen om “out-of-the-box” te denken, ligt hierin de basis voor zijn innovatieve denken en handelen binnen HRM.

Weg met HRM” is de veel besproken titel van een column uit 2008 van Simon Stoltz. Daarin geeft hij zijn visie op de toekomstige ontwikkelingen binnen zijn vakgebied. Aan de hand van bestaande voorbeelden van organisaties beschrijft Simon in zijn column hoe en waarom het (aan)sturen van organisaties op basis van talentontwikkeling niet alleen belangrijk maar vooral noodzakelijk is. De rol van het huidige HRM zal in zijn ogen drastisch moeten veranderen van de discipline die “stoeit” met contracten, functiebeschrijvingen en andere technische zaken naar de faciliterende partij die het de organisatie en leidinggevenden mogelijk maakt talenten te herkennen, onderkennen en tot ontwikkeling te laten komen.

Binnen zijn opdrachten kan hij perfect uit de voeten met de traditionele rol van HRM. Veranderen doe je nu eenmaal niet met een knip van de vingers. Wel doet hij zijn opdrachtgevers voorstellen tot vernieuwingen die passen binnen de bestaande opvattingen en visie van zijn opdrachtgevers.

In verandertrajecten is zijn eerste actie het creëren van organisatiebreed draagvlak. Het is zijn overtuiging, en zijn ervaring in de praktijk, dat daar de belangrijkste basis ligt voor het succes van vernieuwing. Zoals binnen de organisatie waar het primair proces diende te worden omgezet van productiegericht naar arbeidsontwikkeling gericht. Door in de eerste twee weken op werkvloer contacten te leggen en goed te luisteren naar de wensen en opvattingen van het middenkader en de medewerkers, vergaarde Simon de bouwstenen voor zijn plan van aanpak. Dit werd organisatie breed positief ontvangen en kon vervolgens worden uitgewerkt in overzichtelijke procesbeschrijving met de daarbij benodigde rollen. Iedereen binnen de organisatie voelde zich uitgedaagd en werkte vol overtuiging en overgave mee aan het tot stand komen van de verandering.

De verdere ontwikkeling van en binnen het vakgebied van HRM zal naar de overtuiging van Simon meer en meer richting performance management gaan, waarin het (groepen van) medewerkers zijn die volledig zelfstandig en zonder leidinggevenden in staat zijn hun bijdragen te leveren aan het succes en de continuïteit van organisaties.

In zijn presentaties noemt Simon als voor zichzelf sprekend en bewezen voorbeeld onder andere de Thuiszorg organisatie Buurtzorg.

Simon Stoltz is een bevlogen en gedreven innovatief HRM specialist die organisaties en medewerkers op weg helpt samen te werken aan een bestendige en talentgedreven toekomst van mens en organisatie.

Zijn specialiteit:

HRM (verander)management

Simon Stoltz
Simon Stoltz

Categorieën


Inzetbaarheid

Weg met HRM (toekomstvisie op het vakgebied)

Strategisch HRM

Talentontwikkeling