DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Vicky Giltjes

Biografie  |   Boeken  |   Videos
 
“ If you change the way you look at things, the things you look at change”


Vicky Giltjes is een bevlogen (team)coach, trainer en Mediator en werkzaam vanuit haar eigen Bureau Luister (opgericht in 2012). Zij werkt vanuit een intrinsiek geloof dat zij in staat is om mensen en organisaties weer in beweging te krijgen wanneer dit in veel gevallen onmogelijk lijkt.

In haar loopbaan in diverse operationele-, en leidinggevende functies binnen het bedrijfsleven en bij diverse grote conferentiecentra, kwamen steeds een aantal elementen terug; communicatie, inlevingsvermogen, zorgzaamheid, respect voor het individu, diepgaand, resultaatgericht en bovenal het contact met mensen. Door het samenvoegen van al deze elementen heeft zij gemerkt hoe waardevol deze geweest zijn voor haar functioneren. Ook in haar privéleven weet zij deze elementen enorm te waarderen. Door bewust te worden van haar kwaliteiten heeft zij heel stellig gekozen voor het beroep van (Team)Coach,Trainer en Mediator.

Zij is ervan overtuigd dat als je werkt met teams het er niet alleen om gaat, om een paar leuke dagen met elkaar te hebben en daarna aan de slag te gaan met de conclusies en actiepunten die tijdens die dagen geformuleerd zijn. Deze effecten op een teamdag verwateren snel.

Teams worden beïnvloed door nauwelijks zichtbare, maar zeker voelbare onderstromen. Haar kwaliteit is het om deze onderstromen boven water te krijgen. Wanneer zij aan de slag gaat met deze onderstromen komt zij tot duurzame resultaten met het team. Dit betekent concreet dat bij veranderprocessen zij veelal begint bij het individu. Veranderen begint namelijk altijd bij het individu en niet bij het team. Haar belangrijke kernvraag is dan ook; “Wat ga JIJ morgen anders doen?”

Als Basismethodiek gebruik zij “het Gedragsmodel” als hulpmiddel om de persoonlijke effectiviteit te vergroten. Het model werkt aan de zachte kant van veranderen en de rol van de mens in de cultuur van de organisatie. Het Gedragsmodel maakt gebruik van een systeem van kleuren (blauw, grijs, groen en rood) die gekoppeld worden aan gedragsstijlen. Door het gebruik van kleuren wordt het gedrag inzichtelijk, herkenbaar en makkelijker bespreekbaar met elkaar. Zo kan de interactie met anderen worden verbeterd. Naast de principes van “Het Gedragsmodel” maakt zij gebruik van diverse technieken en strategieën om het proces inzichtelijk en effectief te laten verlopen.

Je kan haar omschrijven met de volgende kermerken; empatisch, doelgericht, resultaatgericht, nieuwsgierig, authentiek, creatief en humoristisch.