DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Yuri Klaver

Biografie  |   Boeken  |   Videos
Na zijn opleiding beleidswetenschappen en zijn baan bij de overheid als
adviseur duurzaamheid, kiest Yuri Klaver ervoor om maandenlang
alleen door de wildernis te reizen van Siberie, Alaska en Canada.
In 2014 werd hij de eerste mens die de zeer afgelegen Brooks Range in het noorden van Alaska is
overgestoken van kust tot kust, door op ski’s een rivier omhoog te gaan,
een bergpas over te steken en per kajak stroomafvaarts naar de Poolzee te
varen. De reis is onderdeel van de Arctic Venture expeditie, een
recordpoging om op eigen kracht, 6000 km langs de Poolcirkel van Alaska,
Canada en Groenland te kajakken en te skiën.

Elke expeditie is een lichamelijke, mentale en intellectuele beproeving.
Vooral als je maandenlang volstrekte eenzaamheid ervaart en wordt
blootgesteld aan extreem lage temperaturen, kruiend ijs, gryzzlyberen, en
gekmakende muggen. De ervaring leert dat een succesvolle expeditie niet
zozeer draait om fysieke kracht, maar om het vermogen om mentaal gezond te
blijven, de rust te bewaren, elke dag het enthousiasme op te brengen om
door te gaan, alert te blijven, om voortdurend je grenzen te kunnen
verleggen. Een expeditie is niet voor niets een bron van inspiratie voor
ondernemers en managers die elke dag te maken hebben de ‘wildernis van het
leven’.

Visie

De kern van Yuri’s boodschap is de ontwikkeling van een doelmatige
mentaliteit. Ieder mens streeft naar de vervulling van verlangens, maar
heeft ook de neiging om zijn vervulling te veronachtzamen en zelfs te
saboteren, ofwel niet de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen
leven. We zijn in staat om de ontwikkeling van onze talenten (en zelfs van
ons overleven!) grandioos in de weg te staan, door tijd te verspillen aan
zaken buiten onze invloedssfeer, en door de onderwerping aan barrières die
we zelf opwerpen, zoals paniek, spijt, frustratie en zelfgenoegzaamheid.

De boodschap is niet zozeer om de wereld te veranderen, maar onze reactie
op de wereld. De reacties op tegenslagen onthullen onze ware mentaliteit.
De wilde natuur, en ook onze sociale omgeving, bedienen ons rijkelijk van
aanleidingen om te reageren, om wanneer het tegenzit alles en iedereen te
veroordelen, en bij een overwinning sympathie te hebben met alles en
iedereen. Alleen de natuur garandeert ons echter de overweldigende rust en
ruimte, de neutraliteit en de onverschilligheid, om zelf te kunnen
reflecteren op je reacties op de wereld. Het is in ieders voordeel om onze
reacties en gedachten te verbeteren.
 
Coaching
 
In de lezingen en trainingen wordt je meegenomen op een intrigerende reis
door de wildernis, ondersteund door haarscherpe beelden, hier en daar en
toegelicht door populaire actuele gebeurtenissen. Je wordt geïnspireerd om
je eigen keuzes te maken, mentale hindernissen te achterhalen, grenzen te
verleggen, veerkrachtig en weerbaar te worden. Doel van dit alles is de
ontwikkeling van je talenten, die je de mogelijkheid bieden om in vrijheid
te kunnen leven en werken.
 
De ‘gedachtenleer’ die Yuri behandelt is gebaseerd op de Luriaanse Kabbala,
die pretendeert de kortste weg naar de realisatie van ons geluk te zijn. Er
is een voorwaarde: we moeten bereid zijn om ons egoïsme te herkennen (in
beginsel worden al onze reacties veroorzaakt door zelfzuchtige
intenties) en te corrigeren, te verbeteren. Dit betekent dat we onze geest
disciplineren met intenties om te geven (- om te geven, niet om te
ontvangen). Hierdoor wordt onze gedachtenwereld in overeenstemming gebracht
met de geestelijke wereld, die de gedachtenwereld zuivert van allerhande
egoïstische slordigheden.
 
De lezingen en trainingen zijn grofweg geclusterd in de volgende thema’s:
 
Persoonlijk leiderschap. Kernbegrippen zijn inspiratie, zelfbeheersing en
ethiek, veerkracht in de omgang met tegenslag, de ontwikkeling van talent,
creativiteit, en spiritualiteit.
 
Risicobeheersing. Kernbegrippen zijn: besef van risico, de voorbereiding
van een expeditie, de beheersing van angst, het spanningsveld tussen
procedures en de omgang met onverwachte risico’s, en de omkering van doelen
en middelen.
 
Duurzaamheid. Kernbegrippen zijn ‘LCA’, natuurlijk regeneratievermogen,
nieuwe economie, wetgeving, organisatie en management, en de grenzen van de
wetenschap.
 
Ervaar de wildernis
 
Naast trainingen binnenshuis, worden korte en lange ‘wildernis coaching’
trajecten in de buitenlucht aangeboden:
 
Cursus persoonlijk leiderschap op de Veluwe, het grootste aaneengesloten
natuurgebied van West-Europa. Twee dagen wandelen en een nacht kamperen.
Zelfs in Nederland kun je nog wilde natuur beleven!
 
Cursus risicobeheersing in arctisch Canada,voor iedereen die zijn gevoel voor urgentie, doelmatigheid en focus wil
aanscherpen, mede onder begeleiding van twee zeer ervaren Nederlandse mariniers.
 
Stellingen
 
alvast iets om over na te denken..
 
1. Alles is hoe het moet zijn. Alles is op zijn eigen weg naar
volmaaktheid, in zijn eigen tempo. Je activisme, je frustratie over de
wereld, je nalatigheid; alles gaat zoals het moet gebeuren.
 
2. Vertrouwen is de kern van een stabiele geest en het cement van
samenleven. Leugens zaaien angst onder de mensen, de gevolgen van bedrog
zijn niet te overzien. Angst voor de natuur is ook angst voor de eigen
natuur, de angst om de zelfbeheersing te verliezen.
 
3. Kracht ontstaat uit een keuze. Een keuze snijdt ons af van de
mogelijkheden in het leven, maar legt wel de verbinding met de energie die
aan het leven deelneemt. De wil om te leven is niet vanzelfsprekend en moet
daarom worden gekoesterd, maar rechtvaardigt wel het leven vanzelf.
 
4. We hebben echte risico’s nodig. Om schijnbare risico’s te ontmaskeren,
voor echte doelmatigheid, echt medeleven en echte zorgzaamheid. Wat is
leven zonder dood? Wat is vrijheid zonder gevangenschap? Wat is vooruitgang
zonder overwinning van moeilijkheden?
 
5. Logica is niet meer dan een instrument van onze verlangens. Van
verlangens die ons helpen overleven en van verlangens die ons overleven
in de weg staan. Onze logica beschermt onze verlangens tegen de wereld. Zo
ontstaan beperkingen waarvan we gaan houden, alleen al omdat we ze zelf
hebben opgeworpen. Wijsheid is nodig voor onthechting van onze
redeneringen, om open te kunnen staan voor nieuwe keuzes.
 
6. Niets doen is hard werken. Ieder mens heeft elke dag meer dan drie
duizend gedachten, die worden opgemerkt als er geen handeling is om met de
gedachte samen te vloeien. Bezigheid is een manier om (a) ons geweten te
vermijden, (b) de leegheid van ons bestaan te ontvluchten en (c) te
rechtvaardigen dat we de genieting van het nu uitstellen tot een later
moment.
 
7. Sociaal gedrag is verankerd in onze natuur, zodat onze sociale natuur
per definitie door zelfzuchtige verlangens wordt bepaald. De vervolmaking
van sociale natuur is een ontwikkeling van geven om te ontvangen, naar
ontvangen om te geven. Omdat de intentie om te geven geen deel uitmaakt van
onze natuur, vergt dit inspanning, en vertrouwen in het bestaan van een
bovenmenselijke, gevende macht.
 
De vervolmaking van onze sociale natuur is de ontwikkeling van talent, de
lol in dienstbaarheid. In een vraaggerichte economie wordt niet de vraag
gestimuleerd, maar wordt gevraagd wat de ander nodig heeft en welk talent
het best aan die vraag kan voldoen.
 
8. Onze mentale veerkracht wordt aangetast door onzorgvuldig oordelen en
onzorgvuldig sympathiseren. Beiden slaan op ons terug via het geweten, als
onzichtbare krachten die ons heen en weer slingeren, en die ons zo afleiden
van onze koers. Onzorgvuldig sympathiseren is overmatige eigenliefde, en
het weggeven van onszelf aan anderen, en aan levenloze dingen, woorden en
sociale posities die symbool staan voor levende dingen.
 
9. In symboliek onderscheiden we ons van de dieren. Voor symboliek zijn
esthetische kwaliteiten voldoende, functionele kwaliteiten zijn niet
nodig. De commercie vaart wel bij onze pogingen, ons onvermogen, om onze
wensen met symbolische dingen te vervullen.
Yuri Klaver
Yuri Klaver

Categorieën


Inzetbaarheid

Lezingen Workshops Trainingen

Op verzoek begeleiding expedities management