DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Weblog

10 vragen voor Spiritual Speaker van de Week Professor/Healer/Reader Ruud Heijblom]

09-03-2015
10 vragen voor Spiritual Speaker van de Week Professor/Healer/Reader Ruud Heijblom]

1. Hoe is uw carrière van start gegaan?

In mijn carrière heb ik 2 sporen gevolgd. Aan de ene kant bedrijfskunde (business administration) met mooie en gevestigde opleidingen op Nyenrode, USA resulterende in mba en PhD in marketing en strategie. Daaraan gekoppeld een traditioneel carrière pad met alle stappen: van product-manager, naar marketing director en sr. management consultant. Ik ben al vroeg begonnen om in de avonduren, naast mijn dagtaak als manager te gaan doceren. Daar heb ik heel wat km’s in gemaakt en heel veel ervaring opgedaan in de overdracht van kennis en het motiveren van mensen.

Aan de andere kant is de intuitie, het onderbewuste en creativiteit een rol gaan spelen, zo rondom mijn 30ste levensjaar. Alhoewel ik kan zeggen dat ik op de middelbare school al interesse had in het bijzondere. Ik heb nog steeds een boekje in de kast staan met als titel “wetenschappelijke kiekeboe, dingen waar je van opkijkt”, dat ik ooit van mijn geschiedenisleraar heb gekregen. De ondertoon is de sluier van de schepping en allerlei experimenten die gedaan kunnen worden in optische en andere zinsbegoochelingen. Het bijzondere zat er dus bij mij al vroeg in.

2. Op welk punt in uw leven bent u zich  gaan interesseren voor zelfontwikkeling en spiritualiteit.

Dat is gekomen door mijn interesse in het onderbewuste. Zeg maar alles wat met Jung te maken heeft zoals het collectieve onderbewuste en de archetypen. Na een workshop over hypnose in de 80er jaren wilde ik daar meer over weten en ben een 1 jarige opleiding tot hypnotherapeut gaan volgen. Uiteindelijk heb ik een vrij drukke praktijk gehad in hypnotherapie. Daaraan gekoppeld veel seminars gevolgd voor zelfontwikkeling en zelfbeïnvloeding zoals Alfatraining, je verbeeldingskracht en heel veel over de kracht van Intuïtie en de waarde van Synchroniciteit (betekenisvol toeval). Tot in Canada toe, in die tijd was er elk jaar een wereldwijd congres over intuïtie. Uiteindelijk wilde ik deze kennis toepassen in het bedrijfsleven en heb hier 2 boeken over geschreven: Management met Intuïtie en Management met Synchroniciteit en heb heel wat seminars en lezingen daarover gegeven. Spiritualiteit heb ik verder ontwikkeld door een 4 jarige opleiding te volgen in aura-energetisch leiderschap en door de opleiding tot master in klankschalen therapie. Ik geef ook klankconcerten met gongs en klankschalen. Een aantal jaren terug kwam Hoogleraar in business spiritualiteit op Nyenrode collega Paul de Blot weer op mijn pad en met anderen hebben we 2 boeken geschreven over business spiritualiteit.

Ik was redactielid van het business spiritualiteitsmagazine van Nyenrode. Nu is dat gewijzigd in Scintillae, een online magazine. Mediumschap heb ik ontwikkeld door cursussen te volgen volgens de methoden van het Arthur Findlay College in de UK. Belangrijk is om je te leren afstemmen en te werken met raadgevende gidsen. De Arthur Findlay-methode is geschikt om professioneel medium te worden. Overigens doe ik dat samen met mijn vrouw Jolanda. We zijn samen een nogal uniek “Duo-medium”

3. Wie bewonder je het meest?

Tja, ik ben veel in Zuid-Afrika geweest om te doceren op de Universiteit van Bloemfontein. Dan ontkom je niet aan Mandela. Een krachtpatser in vergeving en solidariteit denken. Het mooie is ook dat de jeugd hem adoreert.

4.Hoe past u bedrijfsreadingen en healingen toe.

Reading moet je wel scheiden van healing. Dat zijn 2 verschillende gebieden. Als het om de mens gaat geldt, dat elke healing uiteindelijk een zelfhealing is. Je kunt alleen de interne krachten mobiliseren, dat heb ik wel geleerd in klank- en hypnotherapie.

Bij bedrijfs readingen gaat het om op bedrijven, divisies of afdelingen in te zoomen. Dat is niet anders dan op een traditionele manier bedrijven te beoordelen. Ik ben 15 jaar assessor geweest om bedrijven te beoordelen en te assessen op de traditionele manier: een bedrijf stuurt wat gegevens op, ik bestudeer trends, toets de gegevens aan de hand van modellen, vergelijkende bedrijven praktijk, formuleer vragen en heb een dialoog met personen of het gehele managementteam. Vroeg of laat valt dan het kwartje en volgen acties. Het gaat om het ontdekken van verbanden en het zien van patronen.

Bij een bedrijfsreading wordt ik ook uitgenodigd door een bedrijf. Dat is meestal gericht op een beoordeling van de situatie (assessment), het geven van een nieuwe richting of oplossing. Het bedrijf stuurt al of niet wat gegevens op. Belangrijk is dat ik er speciaal voor ga zitten, en mij afstem op het bedrijf via mijn gids. Ik communiceer dus met mijn gids over dat bedrijf en stel vragen aan mijn gids. Die antwoorden komen dan binnen via je zintuigen (horen, zien, voelen, proeven, tast). Dan is het de kunst ook door te vragen op deelgebieden en zo concreet mogelijk te worden: tijd, plaats, situatie en mensen/middelen. Een bedrijfsreading verloopt dus vrij snel. Meestal weet ik vrij snel door te prikken waar het in zit, ook als meerdere leden van het management team aanwezig zijn.

5. Wat is uw specialisme

In de reading loop ik mijn expertise af. Die ligt op het gebied van strategie, markt, financiele cijfers en mensen. Ik kan dan inzoomen op deelgebieden: hoe staat het met de winstgevendheid, voldoet de cultuur, wat zijn de pijnpunten, is er sprake van verspilling, hoe staat het met de grootste concurrent.

Vaak maak ik wat tekeningetjes uit de losse pols die opkomen en iets te betekenen hebben.

Het voordeel van deze methode is een snelle uitkomst met vaak nieuwe invalshoeken. Ik kan tenslotte putten uit een rijke expertise en weet te combineren (marketing met strategie met communicatie met internationale business, innovatie en verandering bijvoorbeeld). Deze manier zie ik als aanvullend op de traditionele manier van beoordelen.

6.Wat verwacht u de komende tijd van het bedrijfsleven

De scope zal veranderen. Onder de scope kun je een aantal dingen verstaan: veranderende industrie, globalisering, gecombineerde technologieen, nieuwe behoeftes. Ik ben verbonden aan de University of South Pacific op Fiji en elk jaar als ik daar doceer merk ik wat van die veranderende scope. Het accent in de wereld komt te liggen in Azië (India, China e.d.). Sustainability wordt steeds belangrijker.

Ook Nederlandse bedrijven krijgen daar meer mee te maken. Veel bedrijven verliezen het zicht op de bedrijfsvoering. Dat komt doordat bedrijfsrisico’s gekoppeld zijn aan de mate van complexiteit in de organisatie en de intensivering van de interacties. Toenemende complexiteit en intensievere interactie zorgt ervoor dat vooralsnog onzichtbare gevolgen optreden tussen verschillende onderdelen, omdat het overzicht weg is. Retailers vallen om, banken verwijderen zich van klanten en webshops kunnen je bedonderen in afleveringen.

7. Wat zou er moeten gebeuren om de nieuwe economie in Nederland succesvol te laten zijn.

Als je met de nieuwe economie bedoeld: een complex aan veranderingen op economisch en technologisch gebied, internet, nanotechnologie, telecom, die steeds belangrijker worden. Innovatieve productie, diensten toename, mondiale connecties. Dan lijkt de cruciale factoren de factor tijd en mens te worden.

Tijd waarin alles sneller verloopt en de mens die zich daarop proactief aanpast.

Vroeger waren het langzame tijden. Nu en in de toekomst verloopt alles sneller. Het cruciale punt naar mijn idee is dat je de versnelling alleen kunt managen door je intenties als mens zuiver te houden en uit te spreken. Lynn McTaggert noemt dit: neem je wens als eindpunt en geef je intenties over aan de macht en kracht van “het universum”, door je hier goed op af te stemmen.

Dit betekent dus voor veel mensen een andere kijk op werken en het realiseren van plannen of projecten. In een dergelijke mindshift gaan we dus van een actiegerichte manier van werken naar een manier van werken waarin er eerst ruimte wordt geschapen om verbinding te leggen met een andere (hogere) wijsheid. In het boek Spiritualiteit en Leiderschap waarin ik samen met Paul de Blot en anderen kon bijdragen, staat dan ook: als macht niet meer werkt en innerlijke kracht de oplossing is, moet je afstand nemen van de oude tijd waarin macht en controle heersen.

Dus wat zou er moeten gebeuren?: voorlichting, seminars, instructies, trainingen, tijd vrij makende activiteiten om dit idee bij iedereen te laten beklijven.

8. Waarvoor kunnen bedrijven u op dit moment het beste voor benaderen

Ik ben in staat het traditionele met het nieuwe te combineren en de verschillende contexten te vergelijken. Voor mij zijn dit complementaire activiteiten.

Men kan mij benaderen om te sparren, voor innovatieve benaderingen. Daarnaast bedrijfsdoorlichting, assessments, trainingen en workshops.

En natuurlijk bedrijfsreadings om snel een diepgaand oordeel met een oplossingsrichting te krijgen over een bepaalde situatie.

Ik ben gewend interactieve lezingen te geven aan een gevarieerd publiek. Vaak met verassende en onverwachte elementen. Bijvoorbeeld volgens mijn HOHAHA- aanpak: denk met je Hoofd, werk met je Hart en laat je Handen wapperen.

9. Wat is uw grootste ergernis

Dat veel mensen en organisaties maar gedachten loos door hobbelen, vaak in een eindeloze leuterpraat. Dat geeft een laag energie- en bewustzijnsniveau. Klanten merken dat vroeg of laat.

10. Welke tip geeft u ondernemers mee voor de komende 2 jaar

Als belangrijkste tip: let op je scope. Als je de scope gaat veranderen zorg dan dat je zelf het lichtend voorbeeld bent van deze verandering. (Om aan te haken op de uitspraak van Ghandi: “wees de verandering”).


 

 
Reacties:


Geef je reactie: