DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Weblog

De armen worden armer

04-06-2015
De armen worden armer

Nederland behoort tot de rijke landen van de wereld en toch blijkt er een opvallende groei te zijn in de behoefte aan voedselpakketten voor de armen. Dat verschijnsel doet zich ook in andere rijke landen voor. Er is schijnbaar iets mis met onze economie. Steeds meer studies tonen aan dat ons huidig economische systeem niet werkt. Het draagt niet bij aan het welzijn van heel veel mensen in onze wereld en de kloof tussen arme en rijke landen wordt steeds groter. In Europa speelt dit drama zich al af tussen Griekenland en West-Europa. Het kapitaal van de rijke landen groeit vanzelf door de rente die de arme landen op hun schulden moeten betalen. Hoe komen we uit deze impasse van de economische uitbuiting?

De joodse wijsheid had er in het verre verleden al een oplossing voor: het recht van de sabbat. Op de sabbat, de zevende dag van het scheppingswerk, rustte Jahweh uit om ervan te genieten. Daarom is het ook op de zevende dag van de week, de sabbat, verboden om zowel mens als dier te laten werken. In het verlengde hiervan is ook het zevende jaar een sabbatjaar, gevolgd door een Jubeljaar. Alle bezittingen moeten dan terug naar de oorspronkelijke eigenaar, ook het land. Alle schulden worden kwijtgescholden en alles wordt gesaneerd. Iedereen kan dan met een nieuw leven beginnen zonder schulden en lasten. Op die manier werd blijvende verarming voorkomen.

Een toepassing van deze wijsheid zien we ook na de Tweede Wereldoorlog. Duitsland was volledig te gronde met een onbetaalbare schuld. Die schuld werd kwijtgescholden en door het Marshall Plan kreeg Duitsland ook nog extra kapitaal voor de opbouw. Daarmee bloeide Duitsland economisch op tot een sterke staat. Een leerzame toepassing van de joodse wijsheid volgens het recht van de sabbat. Het zou daarom voor de hand liggen dat Duitsland deze wijsheid ook zou toepassen op de Griekse terugbetaling van schulden.

Ook voor het Nederlandse beleid kan dit recht van de sabbat leerzaam zijn in het hanteren van de onmenselijke bureaucratische controlesystemen. Ook op kleine schaal kan het onze onderlinge verhoudingen in hoge mate verbeteren en een belangrijke bijdrage zijn voor ons gemeenschappelijk welzijn.

Hartelijke groet,

Paul de Blot
Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit


Reacties:


Geef je reactie: