DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Weblog

Een floreer strategie voor organisaties en onszelf snijdt hout

01-07-2016
Een floreer strategie voor organisaties en onszelf snijdt hout

In deze blog geef ik graag vier argumenten die pleiten voor een floreer strategie voor onszelf en binnen organisaties. Een strategie die het belangrijkste onderscheidend vermogen anno nu centraal zet en uitnodigt tot groei en bloei: de mensen die het elke dag doen in de organisaties. 

Als je enthousiast bent over dit blog, zou het super zijn als je het wilt delen. Dank alvast. 

Twee waarheden over de wereld anno nu 

Twee waarheden over de wereld van nu. De druk door voortdurende en snellere verandering legt een enorme druk op ons vermogen om ons aan te passen aan die verandering. De tweede waarheid is dat het ontwikkelen van ons vermogen om ons aan te passen en te veranderen onze grootste uitdaging is en tegelijkertijd onze grootste mogelijkheid om te overleven, te herstellen en te floreren op een duurzame manier (Gaffney, 2011).

Van speelbal naar spelmaker 

Veel mensen voelen zich een speelbal van de wereld om hen heen en willen dolgraag spelmaker zijn van hun eigen leven. Onze wereld is een stuk complexer dan die van onze ouders. We hebben veel meer te kiezen, maar tegelijkertijd lijkt het wel of we die keuzes steeds minder bewust maken. We lijken op de automatische piloot te vliegen door onze levens. Floreren is de move van onbewust doen naar bewust zijn. 

Floreren begint hip te worden 

Welbevinden krijgt steeds meer aandacht. Floreren, het ervaren van een hoge mate van welbevinden - de natuurlijke samensmelting van doing goodbeing good en feeling good (geluk) - is een nieuw doel geworden. Floreren is hip & happening en wil dolgraag verspreid worden als een positief besmettelijk virus. 

Maar waarom zouden we floreren willen bevorderen - bij onszelf en binnen organisaties? Is dat geen overbodige luxe, een beetje zweverig gedoe voor geiten wollen sokken bedrijven en van die zweverige types? 

De dynamiek van florerende mensen en florerende organisaties vertonen opvallende overeenkomsten, zoals de focus op uitzonderlijke voortreffelijkheid. https://www.linkedin.com/pulse/twee-treffende-overeenkomsten-tussen-florerende-mensen-pepijn-happel?trk=mp-author-card

Welke argumenten zijn er? Investeren in floreren is goed voor ons, goed voor bedrijven en goed voor onze maatschappij. In een florerende organisatie schitteren mensen in hun werk. Qua resultaten overtreffen ze de verwachtingen en klanten lopen weg met florerende mensen. Elke organisatie barst van het menselijke potentieel. We hoeven die enorme schat alleen maar te zien en te delven. 

 

 

 

 

Vier argumenten voor een floreer strategie voor organisaties en onszelf 

Hieronder licht ik de vier argumenten verder toe.

  • Argument 1tweederde van de mensen weet hun dag redelijk te managen. Deze grote groep functioneert, maar floreert niet. De mensen in deze middengroep beseffen vaak pijnlijk dat ze er niet uithalen wat er in zit. Dat voelt vaak als leven op de handrem, er sluimert iets onderhuids, eerder overleven dan floreren. De handrem staat symbool voor onze angsten, gewoontes en overtuigingen die ons juist weghouden van ons beste zelf. Het goede nieuws: deze grote middengroep heeft het potentieel om tot bloei te komen. 20% van ons floreert. De rest van ons kwijnt weg of dreigt weg te kwijnen. Ze hebben last van een burn-out, depressie of lopen hier een verhoogd risico op. Hoe komt het dat die grote middengroep niet floreert? De redenen zijn divers. Angsten en beperkende overtuigingen houden ons vaak weg van ons beste zelf. Daarnaast zetten veel mensen op hun werk een professioneel masker op en laten daarmee vaak de meest inspirerende onderdelen van zichzelf thuis: hun humor, ideeën, emoties en twijfels. Daarnaast wordt veel talent van mensen onbenut in organisaties. De meeste grote organisaties functioneren op slechts 20% van hun potentieel (Buckingham, 2014). Een alarmerend besef en tegelijkertijd een grote kans. Grote bedrijven hoeven slechts hun blik naar binnen te richten om bijna hun nek te breken over een schat aan niet-gerealiseerde capaciteit bij nagenoeg iedere medewerker.
    Veel organisaties weten overigens uitstekend het ego te prikkelen, maar inspireren zelden de ziel. Veel mensen voelen zich daarnaast niet meer optimaal verbonden met hun werk. Zij missen betekenis in het werk waardoor ze niet op hun best zijn. Hoe zien organisaties eruit als hun mensen hun hele - florerende - zelf inzetten in alles dat ze doen? Wat gebeurt er dan? Hoe ziet jouw organisaties er uit als iedereen op zijn of haar best is?
  • Argument 2: floreren is goed voor onze economie, want florerende mensen maken florerende organisaties. Veel organisaties hebben moeite om te overleven en zijn hiervoor meer dan ooit afhankelijk van de productiviteit van hun werknemers. Deze productiviteit lijkt steeds meer samen te hangen met het welzijn van deze werknemers in hun organisatie. Hoe lukt het organisaties zich hierin positief te onderscheiden? Door werknemers en daarmee de organisaties waar ze werken te laten floreren!  Goed nieuws, want de Return on Floration (de aanstekelijke energie die vrijkomt als mensen & organisaties floreren: het zelfstandig naamwoord van floreren) loont. Florerende mensen zijn minder vaak ziek, laten een betere werkproductiviteit zien in vergelijking tot collega's met een laag welbevinden (Keyes, 2005), besmetten anderen met het floreer virus en klanten lopen met hen weg. De overige gunstige output van florerende mensen zie je in de onderstaande afbeelding. Daarnaast luidt een belangrijke uitdaging voor veel werkgevers 'hoe kan ik mijn medewerkers zo lang mogelijk gezond en productief houden.' Als organisaties kiezen voor een floreer strategie ontstaat er een impact volle hefboomwerking waarmee je samen de weg vrijmaakt naar uitmuntendheid. 

  • Argument 3: floreren is gewoon leuk, ontzettend besmettelijk en blijkt een waardevolle hamstervoorraad te zijn om te dealen met het negatieve. Het geeft positieve energie, plezier en betekenis als je investeert in je eigen floreer temperatuur. Daarnaast is floreren ontzettend besmettelijk, voor jezelf, voor je omgeving en voor de organisatie. Je mag het zien als een prachtige en krachtige inktvlek werking. Het begint bij jouw eigen floreren. Door te floreren, kun je een positieve spiraal creëren: floration versterkt zichzelf en is aanstekelijk. Wie samenwerkt met een florerende leidinggevende of collega wordt ‘besmet’ door zijn drive en enthousiasme. Door te investeren in je eigen floration, bouw je bovendien elke dag aan je eigen hamstervoorraad, een soort buffer, om te dealen met de negatieve dingen in je leven. Het versterkt zogezegd je veekracht. 
  • Argument 4: we vinden floreren allemaal belangrijk. Logisch toch, we willen allemaal in ons leven tot bloei komen. Floreren is een belangrijk doel, zo niet het hoogste doel in ons leven, dat vaak alle andere doelen ontstijgt. Wanneer we op ons best zijn, beantwoorden we aan een diepe menselijke behoefte en zijn we in afstemming met de teneur van deze tijd. De vraag naar zingeving in het werk neemt toe, een belangrijke (hr) trend. Zeker bij de millennium generatie (geboren tussen 1980 en 2000). We zijn allemaal geneigd te bewegen naar het positieve en weg van het negatieve. Zo werkt de natuur nu eenmaal. Positief gedrag doet ons allemaal goed, we willen er graag meer van en het is ontzettend besmettelijk. Zie het als een virus dat als een razende te keer kan gaan op jouw afdeling. In mijn long post over het waarom van positieve energie & florerend leiderschap https://www.linkedin.com/pulse/het-waarom-van-de-positieve-viruswerking-florerend-voor-pepijn-happel?trk=mp-author-card ga ik dieper in op de bijzondere kracht van positieve energie. Opvallend vaak blijken mensen daarnaast in hun laatste dagen van dezelfde zaken spijt te hebben. Dit citaat wil ik je in deze zeker niet onthouden:
"Velen zagen pas aan het eind dat geluk een keuze is en dat ze te lang vast hebben gezeten in oude patronen en gewoonten. Uit angst voor verandering hielden ze zichzelf en hun omgeving voor dat ze tevreden waren, maar diep van binnen verlangden ze naar meer lol en vrolijkheid in hun leven."

Kern van het verhaal 

Samengevat loont het voor ons, onze organisaties en de maatschappij om te investeren in (meer) floreren. Vier argumenten pleiten voor een floreer strategie, voor onszelf en onze organisaties:

  1. 80% van ons floreert niet, waardoor enorm veel menselijk potentieel onbenut blijft 
  2. floreren is goed voor onze economie
  3. floreren is gewoon, ontzettend besmettelijk en ideaal om te dealen met het negatieve in je leven 
  4. floreren is een universele behoefte

Organisaties die kiezen voor een floreer strategie kunnen met hun enorme hefboomwerking het echte verschil maken in het stimuleren van hun medewerkers op weg naar meer floration. 

Download gratis mijn Ebook "Floreer de Dag." Hierin schets ik o.m. het levendige speelveld van floreren, vertel ik mijn floreer droom, geef ik floreer organisatieadviezen & oefeningen voor alledag en onthul ik het meesterrecept tot floreren. 

Durf te floreren en floreer de dag. 

En...spread svp de word...

Groet, Pepijn 

PS de volgende blog gaat over floreren en perfectionisme. Hoe perfectionisme je floreren kan ondermijnen en hoe perfectionisme te 'managen' in je leven. Hierin deel ik ook mijn eerste vooral niet perfecte VLOG. Floreer de Dag werd ineens Vlog de Dag. 
Reacties:


Geef je reactie: