DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Weblog

Het compacte doel

07-02-2015
Het compacte doel Het was een opvallend bericht in deze tijden vol duurzame focus: natuurorganisaties hebben veel donateurs verloren. Natuurlijk zitten de economische tijden niet mee. Maar de cijfers zijn zo negatief dat het de vraag oproept of er niet meer aan de hand is. Daar kijken we naar in deze blog. En naar een mogelijke oplossing: compacter opereren.

Het Wereld Natuur Fonds en Greenpeace moesten verliezen lijden van tienduizenden leden het afgelopen jaar. Ze waren niet de enigen, behalve een paar kleinere stichtingen zoals Stichting Aap zagen we een daling over the board. De voltallige pers lijkt dat te wijten aan de crisis. Maar juist deze heeft ervoor gezorgd dat we ons allemaal veel bewuster zijn geworden. Er is gewoon iets anders aan de hand.

In tijden waarin we constant worden geconfronteerd met natuur en milieuzaken en we daarnaast bedolven worden onder talloze duurzame initiatieven, is de meerwaarde perceptie van de ‘klassieke’ natuurstichtingen kennelijk aan het dalen. Dat is aan de ene kant erg vreemd omdat we het tipping point naderen waarin de massaconsument de duurzame focus definitief zal omarmen. Aan de andere kant is het ook weer niet gek, omdat we zien dat juist de hulporganisaties moeite hebben het tempo van de nieuwe wereld bij te houden.

De vraag is of ze dit überhaupt zouden moeten willen. Alle moderne sociale media ten spijt zien we immers die daling. Misschien is het tijd om weer echt in de modder van de natuur te gaan staan met onze traditionele doelgroep. Wat we bedoelen is het volgende.

Het verwachtingspatroon van de moderne consumerende mens is veranderd. Ze wil steeds meer invloed hebben op wat er gebeurt. Bij de massa blijft die invloed nog wel oppervlakkig. Het is meer in de vorm van ‘op de hoogte’ te worden gehouden. Maar met de opkomst van crowdsourcing en crowdfunding is er een serieuze nieuwe groep mensen opgestaan die actief allerlei zaken wil bevorderen. Ze zijn er, die innovators. Nu moeten we ze nog richting de goede doelen krijgen.

Daar ligt de kans voor de traditionele goede doelen. In plaats van een focus op de massa en haar gelden doet ze er goed aan om haar originele bewogen doelgroep weer meer te betrekken. Het moet compacter. Daar waar de ‘normale’ producten en diensten de massa nog moeten overtuigen van hun groene voornemens kunnen de Goede Doelen terugvallen op die harde kern van intrinsiek bewogen mensen. Door hen meer inspraak te geven en meer zelf te laten doen kunnen kosten worden bespaard en een sterkere fanbase worden opgebouwd. We laten hen misschien nu te veel achter in deze tijd.

Wij geven veel bedrijven nu het advies om praktischer en functioneler om te gaan met duurzame producten. Maar in het geval van de goede doelen richten we ons meer en meer op die andere kant van de medaille: de emotionele beleving die uit het hart komt. Die mensen die serieus zijn over de natuur hoef je immers niet te vertellen waarom ze moeten doneren. Je zult ze vooral direct moeten betrekken. Het is bij goede doelen nog altijd meer een mensen-, dan een merkenspel.
Reacties:


Yuri Klaver

Een andere reden is de overdreven aandacht voor klimaatverandering, die grotendeels NIETS met milieu heeft te maken, maar met de behoefte aan een meer efficiente inrichting van ons industriele systeem. De klimaatlobby (oftewel de industrie) heeft zij

Geef je reactie: